Art. 167. Calculul termenului de reabilitare

(1) Termenele prevăzute în art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.
(2) Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.
(3) În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de graţiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.
(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere.
(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse. [art. 136 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că regimul juridic al reabilitării legale, ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că regimul juridic al reabilitării legale, sub aspectul condiţiilor în care operează, reprezintă opţiunea legiuitorului, potrivit politicii ... Click pentru abonare
2.
Soluţia legislativă criticată nu afectează, astfel cum susţine autorul ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă criticată nu afectează, astfel cum susţine autorul excepţiei, principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prevăzut la art. 16 ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În ipoteza în care condamnatul execută pedeapsa prin arest ... Vezi mai mult
În ipoteza în care condamnatul execută pedeapsa prin arest preventiv, înainte de pronunțarea hotărârii definitive de condamnare, termenul de reabilitare ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
În condițiile în care executarea pedepsei nu s-a încheiat ... Vezi mai mult
În condițiile în care executarea pedepsei nu s-a încheiat prin vreuna dintre modalitățile expres stabilite prin dispozițiile art. 167 alin. ... Click pentru abonare