Art. 164. Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public

Percheziţia la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public se efectuează potrivit prevederilor prezentei secţiuni, după cum urmează:
a) organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului de percheziţie reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public;
b) percheziţia se efectuează în prezenţa reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public ori a altei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu;
c) o copie de pe procesul-verbal de percheziţie se lasă reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public. [art. 111 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Sunt autorități publice: Parlamentul, Președintele României (considerat ca instituție ... Vezi mai mult
Sunt autorități publice: Parlamentul, Președintele României (considerat ca instituție prezidențială), Guvernul, Administrația publică centrală de specialitate sau locală, Autoritatea judecătorească ... Click pentru abonare