Art. 16. Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute de lege. [art. 10 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult
Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Cu privire ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor prevăzute de ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor prevăzute de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind ... Click pentru abonare
3.
Dacă o excepţie de neconstituţionalitate este în mod formal ... Vezi mai mult
Dacă o excepţie de neconstituţionalitate este în mod formal motivată, deci cuprinde cele 3 elemente, dar motivarea în sine nu ... Click pentru abonare
4.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată în vederea pronunţării unei ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
5.
În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 539 din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 539 din Codul de procedură penală, faţă de efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 136 ... Click pentru abonare
6.
Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 ... Vezi mai mult
Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii ... Click pentru abonare
7.
În ipoteza în care instanţa a admis cererea inculpatului ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanţa a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, iar cauza a ... Click pentru abonare
8.
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) ... Vezi mai mult
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) din Codul penal, cu privire la care s-a dispus o soluţie ... Click pentru abonare
9.
Dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează ... Click pentru abonare
10.
Încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile ... Vezi mai mult
Încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea nu este, în esență, altceva decât ... Click pentru abonare
11.
În aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de ... Click pentru abonare
12.
Dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în ... Click pentru abonare
13.
În aplicarea art. 5 din Codul penal, stabileşte că ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 5 din Codul penal, stabileşte că prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei. ... Click pentru abonare
14.
În aplicarea dispoziţiilor art. 109 alin. (2) teza întâi ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 109 alin. (2) teza întâi din Constituţie, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte ... Click pentru abonare
15.
În raport cu această preocupare a legiuitorului de a ... Vezi mai mult
În raport cu această preocupare a legiuitorului de a se înlătura orice posibilitate de neînţelegere de către părţi a semnificaţiei ... Click pentru abonare
16.
În aplicarea prevederilor art. 11 pct. 2 lit. b), ... Vezi mai mult
În aplicarea prevederilor art. 11 pct. 2 lit. b), cu referire la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a ... Click pentru abonare

Doctrină

17.
Apreciem că dispoziţiile Capitolului II al OUG nr. 69/2020 ... Vezi mai mult
Apreciem că dispoziţiile Capitolului II al OUG nr. 69/2020 nu se aplică şi în cazul obligaţiilor bugetare care provin din ... Click pentru abonare
18.
În caz de prescripție, dacă inculpatul nu cere continuarea ... Vezi mai mult
În caz de prescripție, dacă inculpatul nu cere continuarea procesului penal potrivit art. 18 C.proc.pen., instanța de judecată va dispune ... Click pentru abonare
19.
În caz de prescripție, dacă inculpatul nu cere continuarea ... Vezi mai mult
În caz de prescripție, dacă inculpatul nu cere continuarea procesului penal potrivit art. 18 C.proc.pen., se impune analiza, cu prioritate, ... Click pentru abonare
20.
Dispozițiile art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 sunt aplicabile indiferent de valoarea prejudiciului rezultat din infracțiunea de evaziune ... Click pentru abonare
21.
În situația în care, după sesizarea instanței de judecată ... Vezi mai mult
În situația în care, după sesizarea instanței de judecată cu un acord de recunoaștere a vinovăției, inculpatul face plata, aspect ... Click pentru abonare
22.
Este cunoscut faptul că, de regulă, tranzacția încheiată între ... Vezi mai mult
Este cunoscut faptul că, de regulă, tranzacția încheiată între victimă și făptuitor stinge acțiunea penală, fără a produce un astfel ... Click pentru abonare
23.
Art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. va fi ... Vezi mai mult
Art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. va fi incident fie atunci când din probe rezultă că fapta nu există ... Click pentru abonare
24.
Art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. va fi incident atunci când lipsește tipicitatea obiectivă a faptei, cum ... Click pentru abonare
25.
Art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a ... Vezi mai mult
Art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.proc.pen. va fi incident atunci când lipsește tipicitatea subiectivă a faptei, ... Click pentru abonare
26.
Nu se poate dispune soluția clasării conform art. 16 ... Vezi mai mult
Nu se poate dispune soluția clasării conform art. 16 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., text de lege ce presupune o ... Click pentru abonare
27.
În cazul reținerii erorii asupra tipicității impedimentul la punerea ... Vezi mai mult
În cazul reținerii erorii asupra tipicității impedimentul la punerea sau exercitarea acțiunii penale este cel prevăzut de art. 16 alin. ... Click pentru abonare
28.
Cu prilejul analizei referitoare la măsurile preventive judecătorul de ... Vezi mai mult
Cu prilejul analizei referitoare la măsurile preventive judecătorul de drepturi și libertăți poate analiza, în limitele competenței funcționale și raportat ... Click pentru abonare
29.
Răspunderea penală nu este înlăturată prin mediere, ci exclusiv ... Vezi mai mult
Răspunderea penală nu este înlăturată prin mediere, ci exclusiv ca urmare a retragerii plângerii prealabile ori a împăcării, inclusiv atunci ... Click pentru abonare
30.
Dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni ... Vezi mai mult
Dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni și a intervenit prescripția răspunderii penale se va dispune clasarea în ... Click pentru abonare
31.
Dacă în urma schimbării încadrării juridice se reține o ... Vezi mai mult
Dacă în urma schimbării încadrării juridice se reține o infracțiune care se urmărește la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar ... Click pentru abonare
32.
În ipoteza în care se reține că fapta nu ... Vezi mai mult
În ipoteza în care se reține că fapta nu a fost săvârșită de inculpat, dar și că nu sunt întrunite ... Click pentru abonare
33.
Transferul de proceduri cu un alt stat se constată ... Vezi mai mult
Transferul de proceduri cu un alt stat se constată doar la momentul primirii deciziei de acceptare a statului solicitat cu ... Click pentru abonare
34.
Art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. se va ... Vezi mai mult
Art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. se va reține atât atunci când fapta nu există în materialitatea sa (prin ... Click pentru abonare
35.
În cazul infracțiunilor omisive proprii, se va reține că ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunilor omisive proprii, se va reține că „fapta nu există” doar în ipoteza în care făptuitorul a îndeplinit ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

36.
Neexistând probe privind existenţa elementului material al infracţiunii de ... Vezi mai mult
Neexistând probe privind existenţa elementului material al infracţiunii de proxenetism, nu există infracţiunea în sine, nu există fapta în materialitatea ... Click pentru abonare
37.
În cauză sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 ... Vezi mai mult
În cauză sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. h) Cod procedură penală, operând cauza specială de nepedepsire prevăzută ... Click pentru abonare
38.
Curtea de apel apreciază că exprimarea consimţământului statului de ... Vezi mai mult
Curtea de apel apreciază că exprimarea consimţământului statului de executare a unui mandat european de arestare pentru urmărirea, judecarea sau ... Click pentru abonare
39.
Nu pot fi primite nici susţinerile apelanţilor inculpaţi referitoare ... Vezi mai mult
Nu pot fi primite nici susţinerile apelanţilor inculpaţi referitoare la modificarea temeiului în care s-a dispus achitarea acestora, întrucât dispoziţiile ... Click pentru abonare
40.
Nefiind întrunită nici latura obiectivă, nici cea subiectivă a ... Vezi mai mult
Nefiind întrunită nici latura obiectivă, nici cea subiectivă a infracțiunii de evaziune fiscală se va dispune achitarea inculpatelor, temeiul achitării ... Click pentru abonare
41.
În ipoteza în care prejudiciul a fost plătit, este ... Vezi mai mult
În ipoteza în care prejudiciul a fost plătit, este avantajat şi celălalt inculpat, care beneficiază în aceeaşi măsură de impunitate ... Click pentru abonare
42.
Ansamblul probatoriului administrat în cauză nu poate conduce la ... Vezi mai mult
Ansamblul probatoriului administrat în cauză nu poate conduce la înlăturarea prezumţiei de nevinovăţie de care se bucură inculpatul din moment ... Click pentru abonare
43.
Curtea a apreciat că se justifică a se da ... Vezi mai mult
Curtea a apreciat că se justifică a se da curs solicitării inculpaţilor apelanţi, în sensul schimbării temeiului de drept avut ... Click pentru abonare
44.
Cu privire la caracterul fictiv al operaţiei comerciale avute ... Vezi mai mult
Cu privire la caracterul fictiv al operaţiei comerciale avute în vedere prin dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. c) din ... Click pentru abonare
45.
Pentru a se dispune o soluţie de achitare în ... Vezi mai mult
Pentru a se dispune o soluţie de achitare în baza art. 16 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., este necesar ca ... Click pentru abonare
46.
Curtea constată că în mod nelegal, instanţa de prim ... Vezi mai mult
Curtea constată că în mod nelegal, instanţa de prim grad a dispus achitarea inculpatei în temeiul art. 16 alin. 1 ... Click pentru abonare
47.
Soluţia primei instanţe de achitare a inculpaţilor pentru infracţiunea ... Vezi mai mult
Soluţia primei instanţe de achitare a inculpaţilor pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii respectiv complicitate la această ... Click pentru abonare
48.
Curtea apreciază că nu se impune încetarea procesului penal ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că nu se impune încetarea procesului penal în baza art. 16 alin. 1 lit. h) C.proc.pen. întrucât nu ... Click pentru abonare
49.
În cuprinsul hotărârii apelate, Curtea nu a identificat motivele ... Vezi mai mult
În cuprinsul hotărârii apelate, Curtea nu a identificat motivele în fapt și în drept care au condus la condamnarea apelantului ... Click pentru abonare
50.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală ... Vezi mai mult
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, ... Click pentru abonare
51.
Retragerea plângerii prealabile, în acest caz, este permisă de ... Vezi mai mult
Retragerea plângerii prealabile, în acest caz, este permisă de textul art. 158 alin. 1 cu referire la art. 193 alin. ... Click pentru abonare
52.
Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta ... Vezi mai mult
Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor ... Click pentru abonare
53.
Curtea de Apel Timișoara a constatat, în ceea ce ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Timișoara a constatat, în ceea ce privește infracțiunea de deținere de droguri de mare risc, că deși ... Click pentru abonare
54.
Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, ... Click pentru abonare
55.
Curtea de Apel București, în acord cu instanța de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București, în acord cu instanța de fond, a reținut că infracțiunea de dare de mită presupune ca ... Click pentru abonare
56.
Curtea de Apel Brașov a dispus admiterea contestației în ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Brașov a dispus admiterea contestației în anulare formulate, a desființat sentința penală definitivă și a respins acordul ... Click pentru abonare
57.
Există o diferenţă semnificativă între o faptă suficient de ... Vezi mai mult
Există o diferenţă semnificativă între o faptă suficient de bine caracterizată din perspectiva normei penale de incriminare, care constă în ... Click pentru abonare
58.
Dispoziţiile art. 109 alin. (2) din Constituţie, precum şi ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 109 alin. (2) din Constituţie, precum şi cele din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială instituie o condiţie ... Click pentru abonare
59.
Prevederile art. 16 din C.proc.pen. reglementează cazurile care împiedică ... Vezi mai mult
Prevederile art. 16 din C.proc.pen. reglementează cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale, însă acestea trebuie corelate ... Click pentru abonare
60.
Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, ... Click pentru abonare
61.
Nu există nicio dovadă cu privire la fictivitatea tranzacţiei; ... Vezi mai mult
Nu există nicio dovadă cu privire la fictivitatea tranzacţiei; împrejurarea că a fost încheiată într-o formă simplificată, din punct de ... Click pentru abonare
62.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că în cauză temeiul juridic al soluției de achitare pentru infracțiunea de ... Click pentru abonare
63.
Principiul „ne bis in idem” se aplică inclusiv în ... Vezi mai mult
Principiul „ne bis in idem” se aplică inclusiv în privinţa soluţiilor de netrimitere în judecată prin care procurorul, pronunţându-se asupra ... Click pentru abonare
64.
Prin efectuarea de „operațiuni financiare, ca acte de comerț”, ... Vezi mai mult
Prin efectuarea de „operațiuni financiare, ca acte de comerț”, ca element material al laturii obiective al infracțiunii prevăzute de art. ... Click pentru abonare
65.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că nu poate fi primită solicitarea inculpatului de încetare a procesului penal ... Click pentru abonare
66.
De vreme ce societățile administrate de inculpați au avut ... Vezi mai mult
De vreme ce societățile administrate de inculpați au avut un caracter de vehicul – instrument de acumulare scriptică a unor ... Click pentru abonare
67.
Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de inculpat și a dispus încetarea procesului penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ... Click pentru abonare
68.
În mod corect instanța de fond a dispus achitarea ... Vezi mai mult
În mod corect instanța de fond a dispus achitarea inculpaților deduși judecății pentru infracțiunea de spălare de bani, prev. de ... Click pentru abonare
69.
Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare, respectiv ... Vezi mai mult
Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare, respectiv din cel prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a) din ... Click pentru abonare
70.
În ceea ce privește acuzațiile afirmate prin rechizitoriu, Curtea ... Vezi mai mult
În ceea ce privește acuzațiile afirmate prin rechizitoriu, Curtea reține că instanța de fond a prezentat doar în parte, printr-o ... Click pentru abonare
71.
În cazul concursului de infracțiuni cu conexitate mijloc scop, ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni cu conexitate mijloc scop, prevăzut de art. 38 alin. (1) teza II din Codul penal ... Click pentru abonare
72.
Curtea de Apel Constanța a apreciat că deși pe ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Constanța a apreciat că deși pe calea apelului formulat de parchet a fost criticată latura penală a ... Click pentru abonare
73.
Referitor la acuzația privind săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. ... Vezi mai mult
Referitor la acuzația privind săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, în lipsa ... Click pentru abonare
74.
Având în vedere aceste carențe investigative, precum lipsa de ... Vezi mai mult
Având în vedere aceste carențe investigative, precum lipsa de fiabilitate a declarațiilor date de martorii BDD, BMF și CG în ... Click pentru abonare
75.
Retragerea plângerii prealabile, instituție reglementată de art. 158 Cod ... Vezi mai mult
Retragerea plângerii prealabile, instituție reglementată de art. 158 Cod penal, reprezintă un act de voință strict personal al persoanei vătămate ... Click pentru abonare
76.
Nu este necesară obținerea unei noi autorizări dacă se ... Vezi mai mult
Nu este necesară obținerea unei noi autorizări dacă se schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care anterior a fost obținută ... Click pentru abonare
77.
Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o tentativă de ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o tentativă de omor. Ulterior, ca urmare a decesului victimei, după rămânerea definitivă a ... Click pentru abonare
78.
Din economia actelor existente la dosarul cauzei, instanța constată ... Vezi mai mult
Din economia actelor existente la dosarul cauzei, instanța constată că prin adresa din 27 ianuarie 2016, depusă de partea civilă ... Click pentru abonare
79.
Din moment ce autoritățile statului l-au sancționat contravențional pe ... Vezi mai mult
Din moment ce autoritățile statului l-au sancționat contravențional pe inculpatul S.V. pentru săvârșirea la data de 11 iulie 2015 a ... Click pentru abonare
80.
Dacă termenul de prescripție a răspunderii penale este împlinit, ... Vezi mai mult
Dacă termenul de prescripție a răspunderii penale este împlinit, iar probele demonstrează fără tăgadă lipsa faptului ilicit penal dedus judecății, ... Click pentru abonare
81.
În ipoteza în care procurorul a dispus clasarea, procurorul ... Vezi mai mult
În ipoteza în care procurorul a dispus clasarea, procurorul ierarhic superior a infirmat ordonanța de clasare și a dispus redeschiderea ... Click pentru abonare
82.
În ipoteza în care instanța de apel a dispus ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța de apel a dispus încetarea procesului penal în temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen., raportat ... Click pentru abonare
83.
Curtea observă că normele privind prescripția nu definesc infracțiunile ... Vezi mai mult
Curtea observă că normele privind prescripția nu definesc infracțiunile și pedepsele care le sancționează, ci pot fi interpretate ca impunând ... Click pentru abonare
84.
Atâta timp cât persoana vătămată a solicitat tragerea la ... Vezi mai mult
Atâta timp cât persoana vătămată a solicitat tragerea la răspundere penală a celor doi inculpați, pentru faptele pe care le-a ... Click pentru abonare
85.
BRD Finance SA, persoană vătămată prin săvârșirea infracțiunii de ... Vezi mai mult
BRD Finance SA, persoană vătămată prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, constituită parte civilă, a cedat creanța rezultată în urma activității ... Click pentru abonare
86.
Temeiul prevăzut de art. 16 lit. a) C.proc.pen. presupune ... Vezi mai mult
Temeiul prevăzut de art. 16 lit. a) C.proc.pen. presupune inexistența unei fapte, a vreunei modificări în realitatea înconjurătoare. Îndepărtarea martorului ... Click pentru abonare
87.
Pentru a se putea considera că în privința unei ... Vezi mai mult
Pentru a se putea considera că în privința unei persoane „a fost pronunțată o hotărâre definitivă” pentru faptele care îi ... Click pentru abonare
88.
Acordul de mediere încheiat între inculpat și cesionara părții ... Vezi mai mult
Acordul de mediere încheiat între inculpat și cesionara părții civile reprezintă o manifestare de voință în temeiul căreia se poate ... Click pentru abonare
89.
Declaraţia autentificată dată în faţa notarului public, prin care ... Vezi mai mult
Declaraţia autentificată dată în faţa notarului public, prin care persoana vătămată arată că „renunţă la acţiunea penală” cu privire la ... Click pentru abonare
90.
Esenţial însă, în ceea ce priveşte distincţia dintre instituţia ... Vezi mai mult
Esenţial însă, în ceea ce priveşte distincţia dintre instituţia retragerii plângerii prealabile şi instituţia împăcării, este că, spre deosebire de ... Click pentru abonare
91.
Partea civilă, prin administrator special, a depus la dosar ... Vezi mai mult
Partea civilă, prin administrator special, a depus la dosar un înscris sub semnătură privată prin care a arătat că inculpatul ... Click pentru abonare
92.
În fața instanței de apel, s-a depus la dosar ... Vezi mai mult
În fața instanței de apel, s-a depus la dosar de către persoana vătămată o declarație notarială în care aceasta a ... Click pentru abonare
93.
Înalta Curte constată că între contestator şi persoana vătămată ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată că între contestator şi persoana vătămată nu a intervenit împăcarea în forma prevăzută de legea penală, la ... Click pentru abonare
94.
În actul de acuzare, la descrierea situaţiei de fapt ... Vezi mai mult
În actul de acuzare, la descrierea situaţiei de fapt reţinută în sarcina acestui inculpat, este menţionat că prin Ordonanţa nr. ... Click pentru abonare
95.
În cauză nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 6 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În cauză nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 6 C.proc.pen. privitoare la principiul non bis in idem, astfel cum este dezvoltat ... Click pentru abonare
96.
Plângerea formulată în scris și nesemnată echivalează cu lipsa ... Vezi mai mult
Plângerea formulată în scris și nesemnată echivalează cu lipsa plângerii, atrăgând incidența art. 16 alin. 1 lit. e) teza I ... Click pentru abonare
97.
Statutul de întreprindere individuală al inculpatei reglementat prin OUG ... Vezi mai mult
Statutul de întreprindere individuală al inculpatei reglementat prin OUG nr. 44/2008 fac inaplicabile dispozițiile art. 135 și urm. Cod penal, ... Click pentru abonare
98.
Condiția însțiințării Colegiului Medicilor în cazul în care se ... Vezi mai mult
Condiția însțiințării Colegiului Medicilor în cazul în care se pune în mișcare acțiunea penală împotriva unui membrul al acestui corp ... Click pentru abonare
99.
Verificând actele şi lucrările dosarului se constată că activitatea ... Vezi mai mult
Verificând actele şi lucrările dosarului se constată că activitatea infracţională a condamnatului E.I. a făcut obiectul cercetării judecătoreşti desfăşurate de ... Click pentru abonare
100.
În data de 28 octombrie 2009, inculpatul a fost ... Vezi mai mult
În data de 28 octombrie 2009, inculpatul a fost depistat în Sibiu la volanul autoturismului în portbagajul căruia deținea, în ... Click pentru abonare
101.
În ceea ce-l privește pe inculpatul I.J., decedat astfel ... Vezi mai mult
În ceea ce-l privește pe inculpatul I.J., decedat astfel cum rezultă din fotocopia certificatului de deces depus în apel, instanța ... Click pentru abonare
102.
Curtea reține că instanța națională a încălcat prezumția de ... Vezi mai mult
Curtea reține că instanța națională a încălcat prezumția de nevinovăție a acuzatului decedat, cu prilejul soluționării acțiunii civile îndreptate împotriva ... Click pentru abonare
103.
În caz de amnistie, prescripţie sau retragere a plângerii ... Vezi mai mult
În caz de amnistie, prescripţie sau retragere a plângerii prealabile, precum și în cazul existenţei unei cauze de nepedepsire, numai ... Click pentru abonare
104.
Lipsa punerii în discuția părților a intervenției prescripției răspunderii ... Vezi mai mult
Lipsa punerii în discuția părților a intervenției prescripției răspunderii penale, încalcă dreptul la apărare al inculpaților și părților civile, întrucât ... Click pentru abonare
105.
Curtea constată că după ce a casat hotărârile instanţelor ... Vezi mai mult
Curtea constată că după ce a casat hotărârile instanţelor inferioare, instanţei de recurs îi revenea să judece circumstanţele cauzei în ... Click pentru abonare
106.
Dispozițiile privind prescripția răspunderii penale prevalează asupra prevederilor în ... Vezi mai mult
Dispozițiile privind prescripția răspunderii penale prevalează asupra prevederilor în materia grațierii. Prin urmare, dacă s-a împlinit termenul de prescripție a ... Click pentru abonare
107.
În cazul în care în cursul judecării unei cauze ... Vezi mai mult
În cazul în care în cursul judecării unei cauze în care inculpatul este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ... Click pentru abonare
108.
Împăcarea stinge în mod irevocabil litigiul dintre părți. Doar ... Vezi mai mult
Împăcarea stinge în mod irevocabil litigiul dintre părți. Doar în contextul existenței unor vicii de consimțământ s-ar putea reveni asupra ... Click pentru abonare
109.
Existența unui dubiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ... Vezi mai mult
Existența unui dubiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de stupefiante de inculpat, în lipsa probelor care să ateste ... Click pentru abonare
110.
Având în vedere că fapta de „consum de droguri” ... Vezi mai mult
Având în vedere că fapta de „consum de droguri” nu este incriminată, elementul material al infracțiunii se realizează exclusiv prin ... Click pentru abonare
111.
Împăcarea are un caracter necondiționat și definitiv. Astfel, persoana ... Vezi mai mult
Împăcarea are un caracter necondiționat și definitiv. Astfel, persoana vătămată nu poate reveni asupra acestei împăcări. Săvârșirea de către inculpat ... Click pentru abonare
112.
Persoana vătămată poate desemna un mandatar să formuleze și ... Vezi mai mult
Persoana vătămată poate desemna un mandatar să formuleze și să depună plângerea prealabilă, atunci când plângerea reprezintă o condiție pentru ... Click pentru abonare
113.
Un contract de mandat se califică ca fiind unul ... Vezi mai mult
Un contract de mandat se califică ca fiind unul special în funcție de întinderea împuternicirilor conferite mandatarului, fiind fără relevanță ... Click pentru abonare
114.
Dacă, în cursul urmăririi penale, în aceeași cauză, subzistă ... Vezi mai mult
Dacă, în cursul urmăririi penale, în aceeași cauză, subzistă impedimente diferite care atrag clasarea, procurorul trebuie să ia în considerare ... Click pentru abonare
115.
Refuzul nejustificat al inculpatului, de a restitui banii și ... Vezi mai mult
Refuzul nejustificat al inculpatului, de a restitui banii și bunurile societății, trebuie interpretat însă, și din punct de vedere a ... Click pentru abonare
116.
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Prin actul de sesizare s-a reținut că vinovăția inculpatului ... Click pentru abonare
117.
Instanța a greșit dispunând încetarea procesului penal pentru inculpatul ... Vezi mai mult
Instanța a greșit dispunând încetarea procesului penal pentru inculpatul trimis în judecată pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, întrucât, ... Click pentru abonare
118.
Atunci când plângerea prealabilă constituie o condiție obligatorie prevăzută ... Vezi mai mult
Atunci când plângerea prealabilă constituie o condiție obligatorie prevăzută de lege pentru tragerea la răspundere penală, plângerea făcută de soț ... Click pentru abonare
119.
Răspunderea penală va fi înlăturată doar dacă retragerea plângerii ... Vezi mai mult
Răspunderea penală va fi înlăturată doar dacă retragerea plângerii este necondiționată și totală – cu privire la ambele laturi, penală ... Click pentru abonare
120.
În mod greșit prima instanță a dispus încetarea procesului ... Vezi mai mult
În mod greșit prima instanță a dispus încetarea procesului penal, pe motiv că plângerea prealabilă nu a fost formulată de ... Click pentru abonare
121.
În cazul persoanei vătămate cu deficiențe de auz și ... Vezi mai mult
În cazul persoanei vătămate cu deficiențe de auz și vorbire, retragerea plângerii prealabile făcută prin declarație consemnată în încheiere nu ... Click pentru abonare
122.
Soluția de achitare dispusă în baza art. 16 alin. ... Vezi mai mult
Soluția de achitare dispusă în baza art. 16 alin. (1) lit. a) și b) C.proc.pen., nu este legală, întrucât aceste ... Click pentru abonare
123.
Se consideră că plângerea prealabilă nu există și atunci ... Vezi mai mult
Se consideră că plângerea prealabilă nu există și atunci când persoana vătămată a declarat în fața organului de urmărire doar ... Click pentru abonare
124.
În ipoteza în care a intervenit un act normativ ... Vezi mai mult
În ipoteza în care a intervenit un act normativ de amnistie ulterior achitării inculpatului, pe motiv că fapta imputată nu ... Click pentru abonare
125.
În ipoteza în care complicele a decedat în cursul ... Vezi mai mult
În ipoteza în care complicele a decedat în cursul judecății, iar instanța a dispus achitarea autorului pentru inexistența faptei, o ... Click pentru abonare
126.
Măsurile de siguranță ale confiscării speciale se dispun și ... Vezi mai mult
Măsurile de siguranță ale confiscării speciale se dispun și în ipoteza în care a intervenit prescripția răspunderii penale, întrucât scopul ... Click pentru abonare
127.
Oricare dintre părinți poate formula plângere prealabilă pentru minorul ... Vezi mai mult
Oricare dintre părinți poate formula plângere prealabilă pentru minorul lipsit de capacitate de exercițiu. De asemenea, părintele respectiv poate retrage, ... Click pentru abonare
128.
Inculpatul a fost condamnat pe baza plângerii prealabile a ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat pe baza plângerii prealabile a victimei pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe. Ulterior, inculpatul a ... Click pentru abonare
129.
Dacă instanța constată că fapta imputată inculpatului a fost ... Vezi mai mult
Dacă instanța constată că fapta imputată inculpatului a fost dezincriminată, pronunță achitarea în baza art. 16 alin. (1) lit. b) ... Click pentru abonare
130.
Soluția de achitare se dispune în baza art. 16 ... Vezi mai mult
Soluția de achitare se dispune în baza art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen. dacă fapta constituie contravenție și nu ... Click pentru abonare
131.
Decesul persoanei vătămate în cursul judecării cauzei nu conduce ... Vezi mai mult
Decesul persoanei vătămate în cursul judecării cauzei nu conduce la pronunțarea unei soluții de încetare a procesului penal, în lipsa ... Click pentru abonare