Art. 159. Împăcarea

(1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.
(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.
(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.
(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârşit infracţiunea şi persoana vătămată nu produce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte.
(6) În cazul în care infracţiunea este săvârşită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispoziţiile art. 158 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. [art. 132 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 159 alin. (3) teza ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 159 alin. (3) teza finală din Codul penal, care priveşte sintagma „şi dacă are loc ... Click pentru abonare
2.
Prin noul Cod penal s-a produs răsturnarea regulii valabile ... Vezi mai mult
Prin noul Cod penal s-a produs răsturnarea regulii valabile în reglementarea anterioară, împăcarea putând interveni numai în cazul în care ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că autorul excepţiei nu formulează o veritabilă ... Vezi mai mult
Curtea constată că autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită completarea dispoziţiilor de lege criticate, astfel ... Click pentru abonare
4.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, persoana care a suferit o ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin decizia nr. ... Click pentru abonare
6.
În aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de ... Click pentru abonare
7.
Dispoziţiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care se aplică tuturor inculpaţilor trimişi în ... Click pentru abonare
8.
În vederea interpretarii dispoziţiilor art. 132 din Codul penal ... Vezi mai mult
În vederea interpretarii dispoziţiilor art. 132 din Codul penal anterior [art. 159 Cod penal] şi a stabilit că: În cazul ... Click pentru abonare
9.
Retragerea plângerii prealabile reprezintă un act unilateral de voință. ... Vezi mai mult
Retragerea plângerii prealabile reprezintă un act unilateral de voință. Împăcarea constituie un act bilateral, ce presupune un acord de voință ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Împăcarea este posibilă doar la infracțiunile a căror acțiune ... Vezi mai mult
Împăcarea este posibilă doar la infracțiunile a căror acțiune penală se exercită din oficiu, atunci când este prevăzută expres de ... Click pentru abonare
11.
Împăcarea trebuie să fie personală, explicită, totală, necondiționată, definitivă ... Vezi mai mult
Împăcarea trebuie să fie personală, explicită, totală, necondiționată, definitivă și trebuie realizată până la citirea actului de sesizare al instanței. ... Click pentru abonare
12.
În practica judiciară s-a pus problema dacă decizia Curții ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema dacă decizia Curții Constituționale nr. 397/2016 se aplică doar pentru acordurile de mediere încheiate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

13.
În condiţiile în care manifestarea de voinţă a persoanei ... Vezi mai mult
În condiţiile în care manifestarea de voinţă a persoanei vătămate s-a realizat prin înscris sub semnătură privată, nu s-a putut ... Click pentru abonare
14.
Din economia actelor existente la dosarul cauzei, instanța constată ... Vezi mai mult
Din economia actelor existente la dosarul cauzei, instanța constată că prin adresa din 27 ianuarie 2016, depusă de partea civilă ... Click pentru abonare
15.
În cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care poate ... Vezi mai mult
În cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care poate interveni împăcarea, odată ce a fost depășit momentul procesual al citirii ... Click pentru abonare
16.
Împăcarea este un act bilateral sau după caz multilateral ... Vezi mai mult
Împăcarea este un act bilateral sau după caz multilateral de voință, ceea ce înseamnă că, pentru a produce efecte juridice, ... Click pentru abonare
17.
Atâta vreme cât noul Cod penal nu reglementează forma ... Vezi mai mult
Atâta vreme cât noul Cod penal nu reglementează forma pe care împăcarea trebuie să o îmbrace, Curtea reţine ca fiind ... Click pentru abonare