Art. 154. Termenele de prescripţie a răspunderii penale

(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;
b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani;
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.
(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.
(3) În cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.
(4) În cazul infracţiunilor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile şi al infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, altele decât cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. c), precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă de un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului. [art. 122 alin. 1 – 2 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Termenul general de prescripţie pentru infracţiunea de lovire sau ... Vezi mai mult
Termenul general de prescripţie pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe în modalitatea violenţei în familie, prevăzută de art. 193 ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea şi interpretarea unitară a art. 301 din ... Vezi mai mult
În aplicarea şi interpretarea unitară a art. 301 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, temeiul ... Click pentru abonare
3.
Curtea observă că textele legale criticate pe calea excepţiei ... Vezi mai mult
Curtea observă că textele legale criticate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate nu au legătură cu soluţionarea cauzei, al cărei obiect ... Click pentru abonare
4.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4886 alin. ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4886 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din ... Click pentru abonare
5.
Prin data săvârşirii infracţiunii şi, implicit, data de la ... Vezi mai mult
Prin data săvârşirii infracţiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în ... Click pentru abonare
6.
Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Imposibilitatea aducerii la cunoștință a actului supus comunicării nu ... Vezi mai mult
Imposibilitatea aducerii la cunoștință a actului supus comunicării nu influențează momentul de început (dies a quo) al curgerii termenului de ... Click pentru abonare
8.
Dacă norma prevede pedepse alternative, se va avea în ... Vezi mai mult
Dacă norma prevede pedepse alternative, se va avea în vedere pedeapsa cea mai grea, respectiv, maximul special prevăzut pentru forma ... Click pentru abonare
9.
În ipoteza favorizării făptuitorului, pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate ... Vezi mai mult
În ipoteza favorizării făptuitorului, pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită ... Click pentru abonare
10.
Infracțiunile continue, continuate sau progresive, întrucât, de regulă, cunosc ... Vezi mai mult
Infracțiunile continue, continuate sau progresive, întrucât, de regulă, cunosc un moment al epuizării lor, acesta va fi avut în vedere ... Click pentru abonare
11.
În cazul unui concurs de infracțiuni, termenul de prescripție ... Vezi mai mult
În cazul unui concurs de infracțiuni, termenul de prescripție a răspunderii penale curge separat pentru fiecare infracțiune în parte (în ... Click pentru abonare
12.
În cazul concursului ideal, termenul curge de la data ... Vezi mai mult
În cazul concursului ideal, termenul curge de la data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii infracționale. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, ... Click pentru abonare
13.
Prescripția răspunderii penale produce efecte asupra confiscării extinse. Ea ... Vezi mai mult
Prescripția răspunderii penale produce efecte asupra confiscării extinse. Ea nu produce efecte cu privire la celelalte măsuri de siguranță, drepturilor ... Click pentru abonare
14.
În cazul infracțiunilor complexe create prin reunirea a două ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunilor complexe create prin reunirea a două sau mai multe infracțiuni, din care, de regulă, una este principală ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

15.
Inculpata a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii ... Vezi mai mult
Inculpata a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii continuate de delapidare cu consecinţe deosebit de grave prevăzută de art. ... Click pentru abonare
16.
Raportat la starea de fapt expusă în rechizitoriu și ... Vezi mai mult
Raportat la starea de fapt expusă în rechizitoriu și reținută în prezenta decizie ca întrunind elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute ... Click pentru abonare
17.
În cazul infracţiunilor continuate, termenul de prescripţie a răspunderii ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunilor continuate, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau ... Click pentru abonare
18.
La calcularea termenului de prescripție se ţine seama de ... Vezi mai mult
La calcularea termenului de prescripție se ţine seama de pedeapsa prevăzută de lege pentru forma de bază raportat la art. ... Click pentru abonare
19.
În cazul infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) raportat la art. 9 ... Click pentru abonare
20.
În considerarea faptului că subiectul are posibilitatea de a ... Vezi mai mult
În considerarea faptului că subiectul are posibilitatea de a pune capăt actului său de conduită, dar alege să lase să ... Click pentru abonare
21.
Ţinând seama de infracţiunea reţinută în sarcina inculpaţilor, respectiv ... Vezi mai mult
Ţinând seama de infracţiunea reţinută în sarcina inculpaţilor, respectiv tulburare de posesie prevăzută de art. 256 alin. 1 C.pen., curtea, ... Click pentru abonare
22.
În cazul infracțiunii de favorizare prevăzută de Codul penal ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de favorizare prevăzută de Codul penal din 1969, având în vedere modalitatea diferită de sancționare, este necesar ... Click pentru abonare
23.
Măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi luată ... Vezi mai mult
Măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi luată chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, dar și ... Click pentru abonare