Art. 153. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

(1) Procurorul poate solicita unei instituţii de credit sau oricărei altei instituţii care deţine date privind situaţia financiară a unei persoane comunicarea datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor unei persoane, în cazul în care există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2): instituţia care este în posesia ori care are sub control datele, numele suspectului sau inculpatului, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), menţionarea obligaţiei instituţiei de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate.
(3) Instituţia prevăzută la alin. (1) este obligată să pună de îndată la dispoziţie datele solicitate.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Critica vizează modul mecanic în care legiuitorul a înţeles ... Vezi mai mult
Critica vizează modul mecanic în care legiuitorul a înţeles să înlocuiască în cuprinsul art. 153 alin. 1 C.proc.pen. sintagma „suspiciune ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Potrivit formei inițiale a Codului de procedură penală, obținerea ... Vezi mai mult
Potrivit formei inițiale a Codului de procedură penală, obținerea datelor privind situația financiară a unei persoane se putea realiza doar ... Click pentru abonare
3.
Prin intermediul acestei proceduri poate fi obținut doar soldul ... Vezi mai mult
Prin intermediul acestei proceduri poate fi obținut doar soldul contului bancar la un anumit moment, nu și a informațiilor referitoare ... Click pentru abonare
4.
Prin intermediul acestui procedeu probatoriu pot fi obținute și ... Vezi mai mult
Prin intermediul acestui procedeu probatoriu pot fi obținute și tranzacțiile financiare ale unei persoane de la ANAF. Informațiile obținute în ... Click pentru abonare
5.
Instituția de credit sau entitatea financiară este obligată să ... Vezi mai mult
Instituția de credit sau entitatea financiară este obligată să predea înscrisurile sau informațiile la care se face referire în mandat ... Click pentru abonare
6.
Obiectul procedeului probatoriu prevăzut de art. 153 C.proc.pen. este ... Vezi mai mult
Obiectul procedeului probatoriu prevăzut de art. 153 C.proc.pen. este reprezentat doar cu existența și conținutul conturilor. Art. 153 C.proc.pen. nu ... Click pentru abonare
7.
Conform art. 170 C.proc.pen. pot fi solicitate acte contabile ... Vezi mai mult
Conform art. 170 C.proc.pen. pot fi solicitate acte contabile (bilanț, cont de profit și de pierdere, modificări ale capitalului propriu), ... Click pentru abonare
8.
Art. 153 C.proc.pen. nu este aplicabil atunci când se ... Vezi mai mult
Art. 153 C.proc.pen. nu este aplicabil atunci când se dorește obținerea rulajului contului unei persoane, documentele care au stat la ... Click pentru abonare
9.
Rulajul conturilor este una dintre informațiile conținute în extrasul ... Vezi mai mult
Rulajul conturilor este una dintre informațiile conținute în extrasul de cont, care se referă doar la sumele de bani care ... Click pentru abonare
10.
În lipsa comunicării ordonanței prin care s-a dispus măsura ... Vezi mai mult
În lipsa comunicării ordonanței prin care s-a dispus măsura către instituția de credit, aceasta din urmă poate refuza comunicarea informațiilor. ... Click pentru abonare
11.
Dacă procurorul emite o ordonanță în baza art. 153 ... Vezi mai mult
Dacă procurorul emite o ordonanță în baza art. 153 C.proc.pen., dar solicită date ce fac obiectul art. 1461 C.proc.pen., date ... Click pentru abonare
12.
Dacă instituția de credit justifică un interes legitim în ... Vezi mai mult
Dacă instituția de credit justifică un interes legitim în baza art. 113 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 99/2006, ... Click pentru abonare
13.
În lipsa justificării unui interes legitim în comunicarea informațiilor, ... Vezi mai mult
În lipsa justificării unui interes legitim în comunicarea informațiilor, instituției de credit i se pot solicita informații de natură financiară ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane este ... Vezi mai mult
Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane este o metodă specială de cercetare. Dispozițiile art. 138 alin. 9 C.proc.pen. ... Click pentru abonare