Art. 152. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;
b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care colaborează cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că „organele de aplicare a legii” competente ... Vezi mai mult
Curtea constată că „organele de aplicare a legii” competente cu punerea în executare a metodelor de supraveghere tehnică, dispuse în ... Click pentru abonare
2.
Analizând dispoziţiile Legii nr. 82/2012, precum şi considerentele de ... Vezi mai mult
Analizând dispoziţiile Legii nr. 82/2012, precum şi considerentele de principiu cuprinse în hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În practica judiciară s-a pus problema dacă infracțiunea de ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema dacă infracțiunea de delapidare în forma atenuată, prevăzută de art. 295 alin. (1) rap. ... Click pentru abonare
4.
Judecătorul de drepturi și libertăți poate autoriza în continuare ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți poate autoriza în continuare solicitarea datelor de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de ... Click pentru abonare
5.
În cazul utilizării unui IP dinamic, obținerea acestei informații ... Vezi mai mult
În cazul utilizării unui IP dinamic, obținerea acestei informații – adică identificarea utilizatorului (a abonatului) – nu poate avea loc ... Click pentru abonare
6.
S-a pus problema, în practica judiciară, în ce măsură ... Vezi mai mult
S-a pus problema, în practica judiciară, în ce măsură se pot solicita, în temeiul art. 152 alin. (1)–(3), cu referire ... Click pentru abonare
7.
Reținerea și stocarea acestor date este stipulată de Legea ... Vezi mai mult
Reținerea și stocarea acestor date este stipulată de Legea nr. 506/2004 în sarcina furnizorilor de rețele publice și de servicii ... Click pentru abonare
8.
Datele de trafic nu pot fi solicitate în mod ... Vezi mai mult
Datele de trafic nu pot fi solicitate în mod legal în lipsa datelor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Astfel, ... Click pentru abonare
9.
Legislația în materia retenției datelor își poate găsi justificarea ... Vezi mai mult
Legislația în materia retenției datelor își poate găsi justificarea în dreptul intern doar prin raportare la art. 15 alin. 1 ... Click pentru abonare
10.
Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii ... Vezi mai mult
Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația să asigure ... Click pentru abonare
11.
Obținerea datelor de localizare, conform art. 152 C.proc.pen. este ... Vezi mai mult
Obținerea datelor de localizare, conform art. 152 C.proc.pen. este distinctă de măsura localizării sau urmăririi prin mijloace tehnice, prevăzută de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
Deși eficacitatea combaterii infracționalității grave, în special combaterea crimei ... Vezi mai mult
Deși eficacitatea combaterii infracționalității grave, în special combaterea crimei organizate și a terorismului, poate să depindă în mare măsură de ... Click pentru abonare