Art. 152. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;
b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care colaborează cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că „organele de aplicare a legii” competente ... Vezi mai mult
Curtea constată că „organele de aplicare a legii” competente cu punerea în executare a metodelor de supraveghere tehnică, dispuse în ... Click pentru abonare
2.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile art. 152 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale ... Click pentru abonare
3.
Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ... Vezi mai mult
Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 din Codul de procedură penală, Curtea constată că, prin Decizia ... Click pentru abonare
4.
Critica vizează modul mecanic în care legiuitorul a înţeles ... Vezi mai mult
Critica vizează modul mecanic în care legiuitorul a înţeles să înlocuiască în cuprinsul art. 152 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. ... Click pentru abonare
5.
Analizând dispoziţiile Legii nr. 82/2012, precum şi considerentele de ... Vezi mai mult
Analizând dispoziţiile Legii nr. 82/2012, precum şi considerentele de principiu cuprinse în hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
În practica judiciară s-a pus problema dacă infracțiunea de ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema dacă infracțiunea de delapidare în forma atenuată, prevăzută de art. 295 alin. (1) rap. ... Click pentru abonare
7.
Judecătorul de drepturi și libertăți poate autoriza în continuare ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți poate autoriza în continuare solicitarea datelor de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de ... Click pentru abonare
8.
În cazul utilizării unui IP dinamic, obținerea acestei informații ... Vezi mai mult
În cazul utilizării unui IP dinamic, obținerea acestei informații – adică identificarea utilizatorului (a abonatului) – nu poate avea loc ... Click pentru abonare
9.
Procedura de reținere și stocare a datelor generate sau ... Vezi mai mult
Procedura de reținere și stocare a datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și ... Click pentru abonare
10.
S-a pus problema, în practica judiciară, în ce măsură ... Vezi mai mult
S-a pus problema, în practica judiciară, în ce măsură se pot solicita, în temeiul art. 152 alin. (1)–(3), cu referire ... Click pentru abonare
11.
Reținerea și stocarea acestor date este stipulată de Legea ... Vezi mai mult
Reținerea și stocarea acestor date este stipulată de Legea nr. 506/2004 în sarcina furnizorilor de rețele publice și de servicii ... Click pentru abonare
12.
Datele de trafic nu pot fi solicitate în mod ... Vezi mai mult
Datele de trafic nu pot fi solicitate în mod legal în lipsa datelor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Astfel, ... Click pentru abonare
13.
Legislația în materia retenției datelor își poate găsi justificarea ... Vezi mai mult
Legislația în materia retenției datelor își poate găsi justificarea în dreptul intern doar prin raportare la art. 15 alin. 1 ... Click pentru abonare
14.
Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii ... Vezi mai mult
Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația să asigure ... Click pentru abonare
15.
Obținerea datelor de localizare, conform art. 152 C.proc.pen. este ... Vezi mai mult
Obținerea datelor de localizare, conform art. 152 C.proc.pen. este distinctă de măsura localizării sau urmăririi prin mijloace tehnice, prevăzută de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

16.
Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului ... Vezi mai mult
Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor ... Click pentru abonare
17.
Art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului ... Vezi mai mult
Art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor ... Click pentru abonare
18.
Din dispozitivul încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi ... Vezi mai mult
Din dispozitivul încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi rezultă că acesta a autorizat o metodă specială de cercetare ... Click pentru abonare
19.
Art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului ... Vezi mai mult
Art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor ... Click pentru abonare
20.
Deși eficacitatea combaterii infracționalității grave, în special combaterea crimei ... Vezi mai mult
Deși eficacitatea combaterii infracționalității grave, în special combaterea crimei organizate și a terorismului, poate să depindă în mare măsură de ... Click pentru abonare
21.
Legea nr. 235/2015 a intrat în vigoare la data ... Vezi mai mult
Legea nr. 235/2015 a intrat în vigoare la data de 17 octombrie 2015. Având în vedere art. 15 alin. 2 ... Click pentru abonare
22.
Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ... Vezi mai mult
Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură ... Click pentru abonare