Art. 151. Efectele comasării şi divizării persoanei juridice

(1) În cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii, răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja:
a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
b) în sarcina persoanei juridice absorbante;
c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ţine seama, după caz, de:
a) veniturile totale şi activele totale cuprinse în ultima situaţie financiară sau, după caz, raportare contabilă pe care persoana juridică care a comis infracţiunea are obligaţia de a le întocmi şi depune, potrivit legii, anterior fuziunii ori divizării, cu luarea în considerare a părţii din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune;
b) valoarea activului patrimonial de la data fuziunii ori divizării, în cazul persoanei juridice care, potrivit legii, nu are obligaţia întocmirii şi depunerii documentelor prevăzute la lit. a), respectiv, în cazul persoanei juridice înfiinţate în anul trimiterii în judecată, cu luarea în considerare a părţii din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autoarea excepţiei apreciază că prevederile art. 137 alin. (3) ... Vezi mai mult
Autoarea excepţiei apreciază că prevederile art. 137 alin. (3) teza a doua din Codul penal sunt contrare dispoziţiilor art. 1 ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 151 alin. 2 C.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 151 alin. 2 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 214/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(2) ... Click pentru abonare
3.
Deşi în privinţa dispoziţiilor art. 151 C.pen. nu a ... Vezi mai mult
Deşi în privinţa dispoziţiilor art. 151 C.pen. nu a fost admisă nicio excepţie de neconstituţionalitate, prin Legea nr. 214/2023 au ... Click pentru abonare
4.
Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a ... Vezi mai mult
Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice şi până la executarea pedepselor aplicate, intervine un caz ... Click pentru abonare