Art. 148. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor

(1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus;
b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului ori inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) indicarea activităţilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat să le desfăşoare;
b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire.
(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnică. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.
(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare. În cazul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism pot fi folosiţi ca investigatori sub acoperire şi lucrători operativi din cadrul organelor de stat care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de informaţii în vederea asigurării securităţii naţionale.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise potrivit alin. (1) – (3), pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, întocmind un proces-verbal.
(6) În cazul în care desfăşurarea activităţii investigatorului impune participarea autorizată la anumite activităţi, procurorul procedează potrivit dispoziţiilor art. 150.
(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu constituie infracţiune.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal în aceleaşi condiţii ca şi martorii ameninţaţi.
(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, securităţii naţionale, infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
(10) În situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor sau informaţiilor ori nu este posibilă, procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate autoriza folosirea unui colaborator, căruia îi poate fi atribuită o altă identitate decât cea reală. Dispoziţiile alin. (2) – (3) şi (5) – (9) se aplică în mod corespunzător. [art. 2241-art. 2242 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În procedura prevăzută de articolul 148 alin. (3) din ... Vezi mai mult
În procedura prevăzută de articolul 148 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum și de articolul 150 alin. (5) ... Click pentru abonare
2.
Într-o primă orientare, majoritară, se consideră că în situaţia ... Vezi mai mult
Într-o primă orientare, majoritară, se consideră că în situaţia în care există deja un mandat de supraveghere tehnică care are ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Odată ce supravegherea audio, video sau prin fotografiere a ... Vezi mai mult
Odată ce supravegherea audio, video sau prin fotografiere a fost încuviințată de către judecătorul de drepturi și libertăți, revine organului ... Click pentru abonare
4.
Dacă pentru documentarea activității infracționale simpla introducere a investigatorului ... Vezi mai mult
Dacă pentru documentarea activității infracționale simpla introducere a investigatorului sau colaboratorului în mediul infracțional nu este suficientă, fiind necesar ca ... Click pentru abonare
5.
Nu se va reține existența provocării atunci când persoana ... Vezi mai mult
Nu se va reține existența provocării atunci când persoana suspectă profită de oportunitatea creată de investigatorul sub acoperire și dacă ... Click pentru abonare
6.
Atunci când în cursul urmăririi penale sunt utilizați investigatori ... Vezi mai mult
Atunci când în cursul urmăririi penale sunt utilizați investigatori sub acoperire instanțele trebuie să aibă în vedere următoarele reguli: a) ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Curtea constată că procedeele probatorii apreciate de inculpatul apelant ... Vezi mai mult
Curtea constată că procedeele probatorii apreciate de inculpatul apelant ca fiind nule absolut constau în înregistrările audio, video sau prin ... Click pentru abonare
8.
În ceea ce privește solicitarea de constatare a nulității ... Vezi mai mult
În ceea ce privește solicitarea de constatare a nulității unor acte de urmărire penală, mai exact a Ordonanței din data ... Click pentru abonare
9.
Curtea va respinge ca nefondată cererea inculpatei, de înlăturare ... Vezi mai mult
Curtea va respinge ca nefondată cererea inculpatei, de înlăturare a declaraţiilor investigatorului din contextul probatoriu, pe motiv că acesta nu ... Click pentru abonare
10.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că autoritățile statului ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că autoritățile statului afirmă că s-au sesizat din oficiu, dar în aceeași măsură consimt ... Click pentru abonare
11.
Chiar dacă potrivit dispoziţiilor art. 148 alin. 4 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Chiar dacă potrivit dispoziţiilor art. 148 alin. 4 C.proc.pen., investigatorii sunt lucrători operativi ai poliţiei judiciare, aceştia nu acţionează în ... Click pentru abonare
12.
În cuprinsul Ordonanţei de autorizare nu se face referire ... Vezi mai mult
În cuprinsul Ordonanţei de autorizare nu se face referire la folosirea de dispozitive tehnice pentru obţinerea de fotografii sau înregistrări ... Click pentru abonare
13.
Completul de judecători învederează că, prin colaborator, în absenţa ... Vezi mai mult
Completul de judecători învederează că, prin colaborator, în absenţa unei definiţii legale, dar prin raportare la sensul din limbajul comun ... Click pentru abonare
14.
Deși Curtea acceptă utilizarea agenților sub acoperire ca tehnică ... Vezi mai mult
Deși Curtea acceptă utilizarea agenților sub acoperire ca tehnică legitimă de investigare pentru combaterea infracțiunilor grave, ea cere să se ... Click pentru abonare
15.
În cauză, folosirea investigatorului sub acoperire a fost autorizată ... Vezi mai mult
În cauză, folosirea investigatorului sub acoperire a fost autorizată de procuror prin ordonanța nr. 82/P/2009 din 24.09.2009 întemeiat pe faptul ... Click pentru abonare
16.
Activitatea investigatorului sub acoperire nu poate consta în determinarea ... Vezi mai mult
Activitatea investigatorului sub acoperire nu poate consta în determinarea unei persoane să săvârșească sau să continue săvârșirea unei fapte penale ... Click pentru abonare
17.
Existența unor contradicții între declarațiile investigatorului sub acoperire și ... Vezi mai mult
Existența unor contradicții între declarațiile investigatorului sub acoperire și ale colaboratorului nu pot fi de natură a permite stabilirea vinovăției ... Click pentru abonare
18.
Folosirea unui investigator sub acoperire în scopul surprinderii în ... Vezi mai mult
Folosirea unui investigator sub acoperire în scopul surprinderii în flagrant delict de trafic de droguri a făptuitorului nu constituie o ... Click pentru abonare