Art. 146. Recidiva în cazul persoanei juridice

(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită.
(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate, fără a depăşi maximul general al pedepsei amenzii.
(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracţiune, potrivit alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.
(4) Dispoziţiile art. 42 se aplică în mod corespunzător. [art. 402 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dispozițiile referitoare la recidivă mai favorabile sunt cele prevăzute ... Vezi mai mult
Dispozițiile referitoare la recidivă mai favorabile sunt cele prevăzute de Codul penal din 1969. [G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, ... Click pentru abonare
2.
Reținerea stării de recidivă postcondamnatorie se poate face indiferent ... Vezi mai mult
Reținerea stării de recidivă postcondamnatorie se poate face indiferent dacă pedeapsa complementară a fost sau nu executată. [M. Udroiu, Drept ... Click pentru abonare