Art. 145. Informarea persoanei supravegheate

(1) În cel mult 10 zile de la încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează în scris pe fiecare persoană supravegheată despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost dispusă în privinţa sa.
(2) În termen de 20 de zile de la primirea informării scrise prevăzute la alin. (1), persoana supravegheată are dreptul de a solicita procurorului să îi aducă la cunoştinţă conţinutul proceselor verbale în care sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică efectuate, precum şi să îi asigure ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică.
(3) Procurorul poate să amâne motivat, cel mai târziu până la rezolvarea cauzei, efectuarea informării scrise sau prezentarea conţinutului suporturilor pe care sunt stocate activităţile de supraveghere tehnică ori a proceselor-verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la:
a) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale în cauză;
b) punerea în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;
c) dificultăţi în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză. [art. 913 alin. 4 și 5 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 145 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare
2.
În măsura în care persoanele prevăzute de art. 344 ... Vezi mai mult
În măsura în care persoanele prevăzute de art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală formulează cereri şi excepţii ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Art. 145 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 145 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). Forma anterioară ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 145 alin. 4 C.proc.pen. reprezintă o excepție ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 145 alin. 4 C.proc.pen. reprezintă o excepție și de la regula generală prevăzută de art. 94 alin. 4 ... Click pentru abonare
5.
Suportul care conține rezultatul activităților de supraveghere tehnică constituie ... Vezi mai mult
Suportul care conține rezultatul activităților de supraveghere tehnică constituie mijlocul material de probă. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În cazul în care urmărirea penală a început in ... Vezi mai mult
În cazul în care urmărirea penală a început in rem şi s-a dispus clasarea, contestaţia formulată de persoana care nu ... Click pentru abonare
7.
Curtea constată că, în conformitate cu legislația bulgară, persoanele ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în conformitate cu legislația bulgară, persoanele supuse supravegherii secrete nu sunt înștiințate cu privire la acest fapt ... Click pentru abonare