Art. 144. Prelungirea măsurii supravegherii tehnice

(1) Măsura supravegherii tehnice poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, la cererea motivată a procurorului, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere care nu este supusă căilor de atac. Întocmirea minutei este obligatorie.
(3) Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi, în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care nu poate depăşi 120 de zile. [art. 911 alin. 4 și 5 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Prelungirea procedeului probatoriu se poate dispune doar în urma ... Vezi mai mult
Prelungirea procedeului probatoriu se poate dispune doar în urma analizei testului de proporționalitate și subsidiaritate a ingerinței în dreptul la ... Click pentru abonare
2.
Termenul de 6 luni poate fi depășit, dacă procedeul ... Vezi mai mult
Termenul de 6 luni poate fi depășit, dacă procedeul probatoriu este solicitat a fi încuviințat în aceeași cauză și cu ... Click pentru abonare
3.
Durata maximă prevăzută la art. 144 alin. (3) C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Durata maximă prevăzută la art. 144 alin. (3) C.proc.pen. are în vedere nu unul, ci două criterii, cumulative: textul se ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea reține că activitatea specială de supraveghere tehnică a ... Vezi mai mult
Curtea reține că activitatea specială de supraveghere tehnică a avut loc în 2 perioade distincte: prima, în perioada 11.12.2019-18.03.2020, prin ... Click pentru abonare
5.
În cazul în care urmărirea penală a început in ... Vezi mai mult
În cazul în care urmărirea penală a început in rem şi s-a dispus clasarea, contestaţia formulată de persoana care nu ... Click pentru abonare