Art. 141. Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice

(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei. [art. 714 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Textul de lege preia art. 714 C.pen din 1969 ... Vezi mai mult
Textul de lege preia art. 714 C.pen din 1969 cu adăugarea instituțiilor publice la categoria de subiecți ai infracțiunii cărora ... Click pentru abonare