Art. 14. Obiectul şi exercitarea acţiunii penale

(1) Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.
(3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii. [art. 9 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Faptul că în cuprinsul dispoziţiilor art. 14 alin. (2) ... Vezi mai mult
Faptul că în cuprinsul dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură penală nu se specifică în mod expres ... Click pentru abonare
2.
Statutul procurorului este determinat de dispoziţiile art. 132 din ... Vezi mai mult
Statutul procurorului este determinat de dispoziţiile art. 132 din Constituţie, care, în alin. (1), stabilesc că procurorii îşi desfăşoară activitatea ... Click pentru abonare
3.
În ceea ce priveşte intervalul de timp ce separă ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte intervalul de timp ce separă momentul începerii urmăririi penale in rem de momentul începerii urmăririi penale ... Click pentru abonare
4.
Curtea constată că, instituind termenul de un an pentru ... Vezi mai mult
Curtea constată că, instituind termenul de un an pentru faza urmăririi penale in rem, legiuitorul prevede şi cele două soluţii ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani” din ... Click pentru abonare
6.
Direcţia Naţională Anticorupţie a fost concepută ca structură cu ... Vezi mai mult
Direcţia Naţională Anticorupţie a fost concepută ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie. ... Click pentru abonare
7.
Principiul legalităţii este, în sensul atribuit de Legea fundamentală, ... Vezi mai mult
Principiul legalităţii este, în sensul atribuit de Legea fundamentală, specific activităţii procurorilor, care, în virtutea acestuia, au obligaţia ca, în ... Click pentru abonare
8.
Art. 131 alin. 2 din Legea fundamentală prevede că ... Vezi mai mult
Art. 131 alin. 2 din Legea fundamentală prevede că Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, „în ... Click pentru abonare
9.
Imparţialitatea este un corolar al principiului legalităţii şi răspunde, ... Vezi mai mult
Imparţialitatea este un corolar al principiului legalităţii şi răspunde, ca şi acesta, exigenţei asigurării egalităţii cetăţenilor în faţa legii, formulată ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Acțiunea penală are un caracter oficial. Titularul acțiunii penale ... Vezi mai mult
Acțiunea penală are un caracter oficial. Titularul acțiunii penale este exclusiv procurorul. Persoana vătămată este un participant la procesul penal. ... Click pentru abonare
11.
Definiția acțiunii penale nu evidențiază deosebirile dintre punerea în ... Vezi mai mult
Definiția acțiunii penale nu evidențiază deosebirile dintre punerea în mișcare a acțiunii penale – care aparține urmăririi penale, și exercitarea ... Click pentru abonare
12.
Acțiunea penală este o instituție procesuală, respectiv, un ansamblu ... Vezi mai mult
Acțiunea penală este o instituție procesuală, respectiv, un ansamblu de mijloace procesuale – atribuit de lege atât Ministerului Public, cât ... Click pentru abonare
13.
Obiectul acțiunii penale nu îl constituie tragerea la răspundere ... Vezi mai mult
Obiectul acțiunii penale nu îl constituie tragerea la răspundere penală a infractorului prin aplicarea unei sancțiuni penale, cum în mod ... Click pentru abonare
14.
Acțiunea penală este o acțiune publică, exercitată de către ... Vezi mai mult
Acțiunea penală este o acțiune publică, exercitată de către stat, are caracter punitiv, este o acțiune obligatorie și personală, este ... Click pentru abonare
15.
Persoanele vătămate/victimele urmăresc să obțină în urma derulării unui ... Vezi mai mult
Persoanele vătămate/victimele urmăresc să obțină în urma derulării unui proces penal protecție, retribuție, apărare socială, despăgubiri. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
16.
Persoana vătămată dobândește această calitate prin efectul legii, putând ... Vezi mai mult
Persoana vătămată dobândește această calitate prin efectul legii, putând participa la derularea întregului proces penal. Aceasta își poate manifesta opțiunea ... Click pentru abonare
17.
Dispunerea cu întârziere a continuării urmăririi penale față de ... Vezi mai mult
Dispunerea cu întârziere a continuării urmăririi penale față de suspect, deși exista o acuzație îndreptată împotriva lui, încalcă dreptul la ... Click pentru abonare
18.
Momentul în care intervine protecția conferită de art. 6 ... Vezi mai mult
Momentul în care intervine protecția conferită de art. 6 CEDO este cel în care se poate pune în discuție existența ... Click pentru abonare
19.
Persoana vătămată nu are pretenții materiale. Aceasta poate acționa ... Vezi mai mult
Persoana vătămată nu are pretenții materiale. Aceasta poate acționa doar cu privire la latura penală a cauzei, exercitând un drept ... Click pentru abonare
20.
Reglementarea distinctă a suspectului și inculpatului este artificială, întrucât ... Vezi mai mult
Reglementarea distinctă a suspectului și inculpatului este artificială, întrucât este vorba despre aceeași persoană. Nu intervine un alt subiect procesual ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

21.
La data de 17 noiembrie 2016, avocatul suspectului T.C.F., ... Vezi mai mult
La data de 17 noiembrie 2016, avocatul suspectului T.C.F., a formulat o cerere prin care a solicitat să fie înștiințat ... Click pentru abonare
22.
Chiar înainte de a dobândi o calitate procesuală în ... Vezi mai mult
Chiar înainte de a dobândi o calitate procesuală în cauză, reclamantul ar fi putut, în conformitate cu jurisprudența Curții, să ... Click pentru abonare
23.
O persoană beneficiază de garanțiile art. 6 CEDO din ... Vezi mai mult
O persoană beneficiază de garanțiile art. 6 CEDO din momentul în care autoritățile au motive plauzibile să suspecteze că a ... Click pentru abonare
24.
Art. 6 parag. 1 nu presupune dreptul de a ... Vezi mai mult
Art. 6 parag. 1 nu presupune dreptul de a obţine urmărirea sau condamnarea unui terţ în dreptul penal, nici obligaţia ... Click pentru abonare
25.
CEDO nu conferă niciun drept, așa cum a cerut ... Vezi mai mult
CEDO nu conferă niciun drept, așa cum a cerut reclamantul, la „răzbunare privată” sau la o actio popularis. Astfel, dreptul ... Click pentru abonare