Art. 1392. Plângerea împotriva unei activităţi specifice culegerii de informaţii

(1) Orice persoană vizată de o activitate specifică culegerii de informaţii prevăzută la art. 1391 alin. (1) şi care nu a dobândit calitatea de parte în cursul procesului penal, precum şi inculpatul faţă de care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală sau clasarea pot formula plângere cu privire la legalitatea încheierii prin care s-au autorizat activităţile respective, a mandatului emis în baza acesteia, a modului de punere în executare a autorizării, precum şi a înregistrărilor rezultate.
(2) După încetarea activităţilor autorizate, procurorul informează, în scris, persoana prevăzută la alin. (1) cu privire la activităţile din care au rezultat înregistrările folosite ca mijloace de probă în procesul penal. Dispoziţiile art. 145 alin. (2) şi (3) şi ale art. 1451 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) Termenul de formulare a plângerii este de 20 de zile, dispoziţiile art. 1451 alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.
(4) Plângerea se adresează Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se soluţionează de un judecător de cameră preliminară. Dispoziţiile art. 1451 alin. (5) şi (6) şi ale art. 1391 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra legalităţii activităţilor din care au rezultat înregistrările, prin încheiere definitivă, în raport cu dispoziţiile legale în temeiul cărora acestea au fost autorizate şi pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror alte mijloace de probă. Prevederile art. 1451 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Prin Legea nr. 201/2023 a fost introdus art. 1392 ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 a fost introdus art. 1392 C.proc.pen. Intervenția legislativă a avut la bază decizia CCR nr. 55/2020. ... Click pentru abonare