Art. 139. Supravegherea tehnică

(1) Supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2);
b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, de trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
(3) Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.
(4) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2). Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul dispune informarea avocatului. [art. 911 alin. 1, 2 și 6, art. 916 alin. 2 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Corelând cele două texte de lege, respectiv dispoziţiile art. ... Vezi mai mult
Corelând cele două texte de lege, respectiv dispoziţiile art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 148 ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că procedura de contestare a legalităţii înregistrărilor ... Vezi mai mult
Curtea constată că procedura de contestare a legalităţii înregistrărilor – mijloace de probă ce rezultă din aplicarea sistemului reglementat de ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 privind ... Vezi mai mult
Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează ... Click pentru abonare
4.
Înregistrările video efectuate cu camera video portabilă Body Cam, ... Vezi mai mult
Înregistrările video efectuate cu camera video portabilă Body Cam, din dotarea agenților supraveghetori, reprezintă probe imediate (nemijlocite, primare), obținute din ... Click pentru abonare
5.
În măsura în care nu este respectată condiția privind ... Vezi mai mult
În măsura în care nu este respectată condiția privind tipul infracțiunii va interveni sancțiunea excluderii probelor obținute prin supraveghere tehnică. ... Click pentru abonare
6.
În ipoteza în care pe parcursul supravegherii tehnice sau ... Vezi mai mult
În ipoteza în care pe parcursul supravegherii tehnice sau ulterior se dispune schimbarea încadrării juridice într-o infracțiune care nu este ... Click pentru abonare
7.
Standardul de proporționalitate este același indiferent de metoda de ... Vezi mai mult
Standardul de proporționalitate este același indiferent de metoda de supraveghere tehnică utilizată și se apreciază prin prisma a trei criterii ... Click pentru abonare
8.
Dispoziția privind infracțiunile săvârșite prin sisteme informatice sau mijloace ... Vezi mai mult
Dispoziția privind infracțiunile săvârșite prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică este lipsită de previzibilitate. În mod firesc ar ... Click pentru abonare
9.
Cu titlu excepțional, procurorul poate solicita, la cererea motivată ... Vezi mai mult
Cu titlu excepțional, procurorul poate solicita, la cererea motivată a persoanei vătămate, judecătorului autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor ori comunicărilor ... Click pentru abonare
10.
Pentru a se asigura respectarea principiului proporționalității în utilizarea ... Vezi mai mult
Pentru a se asigura respectarea principiului proporționalității în utilizarea tehnicilor speciale de investigare se au în vedere gravitatea infracțiunilor și ... Click pentru abonare
11.
Măsurile de supraveghere tehnică pot fi dispuse numai dacă ... Vezi mai mult
Măsurile de supraveghere tehnică pot fi dispuse numai dacă alte procedee probatorii sau mijloace de probă mai puțin intruzive în ... Click pentru abonare
12.
Nu se poate dispune supravegherea tehnică a raportului dintre ... Vezi mai mult
Nu se poate dispune supravegherea tehnică a raportului dintre avocat și partea pe care o reprezintă, cu excepția prevăzută de ... Click pentru abonare
13.
Art. 139 alin. 3 C.proc.pen. permite înregistrarea propriilor conversații, ... Vezi mai mult
Art. 139 alin. 3 C.proc.pen. permite înregistrarea propriilor conversații, nu și pe cele purtate de terți, în care nu este ... Click pentru abonare
14.
Înregistrările ambientale realizate de orice persoane cu privire la ... Vezi mai mult
Înregistrările ambientale realizate de orice persoane cu privire la propriile comunicări și orice alte înregistrări care nu sunt interzise de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

15.
Instanța de control judiciar reține că, privitor la excepțiile ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar reține că, privitor la excepțiile vizând legalitatea solicitării prelungirii/dispunerii (autorizării) prelungirii metodelor de supraveghere tehnică utilizate ... Click pentru abonare
16.
Din perspectiva deciziei nr. 55/2020 pronunţate de Curtea Constituţională, ... Vezi mai mult
Din perspectiva deciziei nr. 55/2020 pronunţate de Curtea Constituţională, se reţine că, în mod corect, instanţa de fond, văzând imposibilitatea ... Click pentru abonare
17.
În aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (3) din Codul ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală, înregistrarea propriilor conversații cu telefonul mobil de către ... Click pentru abonare
18.
Dispozițiile art. 139 alin. (3) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală reglementează posibilitatea ca înregistrările efectuate de părți sau de alte ... Click pentru abonare
19.
În cazul înregistrărilor efectuate de părţi sau de alte ... Vezi mai mult
În cazul înregistrărilor efectuate de părţi sau de alte persoane privind propriile convorbiri sau comunicări cu terţii, care, în baza ... Click pentru abonare
20.
Nu prezintă relevanță faptul că avocații interceptați acordau asistență ... Vezi mai mult
Nu prezintă relevanță faptul că avocații interceptați acordau asistență juridică într-o altă cauză conexă reunită la cea dintâi – în ... Click pentru abonare
21.
Faptul că cei care au denunțat presupusele fapte comise ... Vezi mai mult
Faptul că cei care au denunțat presupusele fapte comise de inculpați au înregistrat convorbiri cu aceștia, chiar în spații restricționate, ... Click pentru abonare
22.
Având în vedere garanțiile derivate din jurisprudența Curții Europene ... Vezi mai mult
Având în vedere garanțiile derivate din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu aplicarea art. 8 alin. 2 ... Click pentru abonare
23.
Având în vedere că, începând cu data de 01.02.2014, ... Vezi mai mult
Având în vedere că, începând cu data de 01.02.2014, este în vigoare noul Cod de procedură penală, examinarea legalității administrării ... Click pentru abonare
24.
Curtea observă că reclamantul s-a plâns în faţa sa ... Vezi mai mult
Curtea observă că reclamantul s-a plâns în faţa sa de o interceptare a convorbirilor lui telefonice şi subliniază calitatea de ... Click pentru abonare
25.
Conform art. 139 C.proc.pen. supravegherea tehnică poate fi dispusă ... Vezi mai mult
Conform art. 139 C.proc.pen. supravegherea tehnică poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi și libertăți, iar art. 140 C.proc.pen. ... Click pentru abonare
26.
Dreptul la confidențialitatea relației avocat-client este limitat de onestitatea ... Vezi mai mult
Dreptul la confidențialitatea relației avocat-client este limitat de onestitatea și buna-credință a avocatului. Principiul confidențialității și respectarea sa ține de ... Click pentru abonare
27.
Cererile de excludere a probelor formulate de C.T.A., respectiv ... Vezi mai mult
Cererile de excludere a probelor formulate de C.T.A., respectiv înlăturarea înregistrărilor ridicate de la P.G.S. cu ocazia percheziției domiciliare din ... Click pentru abonare
28.
Având în vedere reglementările în vigoare la momentul autorizării ... Vezi mai mult
Având în vedere reglementările în vigoare la momentul autorizării și în perioada efectuării interceptărilor, se constată că, potrivit art. 33 ... Click pentru abonare
29.
Curtea reține că prin supravegherea reclamantului prin GPS, autoritățile ... Vezi mai mult
Curtea reține că prin supravegherea reclamantului prin GPS, autoritățile de anchetă, timp de aproximativ trei luni, au colectat și stocat ... Click pentru abonare
30.
Cu titlu de măsuri de protecţie minime, necesare pentru ... Vezi mai mult
Cu titlu de măsuri de protecţie minime, necesare pentru a evita abuzurile, care trebuie să figureze în lege, jurisprudenţa Curţii ... Click pentru abonare
31.
Curtea observă că în speță, deși înregistrările conversațiilor reclamantului ... Vezi mai mult
Curtea observă că în speță, deși înregistrările conversațiilor reclamantului au fost făcute de domnul R. în mod voluntar și în ... Click pentru abonare
32.
Curtea admite că prezenta cauza prezintă similitudini cu Cauza ... Vezi mai mult
Curtea admite că prezenta cauza prezintă similitudini cu Cauza Klass împotriva Germaniei (hotărârea din 6 septembrie 1978, seria A nr. ... Click pentru abonare
33.
Întrebarea este dacă „ingerința” în drepturile reclamantului în temeiul ... Vezi mai mult
Întrebarea este dacă „ingerința” în drepturile reclamantului în temeiul articolului 8 – și anume înregistrarea convorbirilor telefonice pe care acesta ... Click pentru abonare
34.
O convorbire telefonică nu își pierde caracterul privat doar ... Vezi mai mult
O convorbire telefonică nu își pierde caracterul privat doar pentru că ar privi sau ar putea viza interesul public. În ... Click pentru abonare