Art. 137. Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600 de zile.
(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă ţinând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinând seama de veniturile totale şi activele totale cuprinse în situaţiile financiare anuale sau, după caz, în raportările contabile anuale, pe care persoana juridică are obligaţia de a le întocmi şi depune, potrivit legii, pentru exerciţiul financiar anterior trimiterii în judecată.
(31) Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinând seama de valoarea activului patrimonial la data trimiterii în judecată, în cazul persoanei juridice care:
a) nu are obligaţia întocmirii şi depunerii, potrivit legii, a documentelor prevăzute la alin. (3);
b) a fost înfiinţată în anul trimiterii în judecată.
(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:
a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;
d) 240 şi 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;
e) 360 şi 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă.
(5) Când prin infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăşi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit. [art. 711 C.pen. 1969]

Citiți mai mult
Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autoarea excepţiei apreciază că prevederile art. 137 alin. (3) ... Vezi mai mult
Autoarea excepţiei apreciază că prevederile art. 137 alin. (3) teza a doua din Codul penal sunt contrare dispoziţiilor art. 1 ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică se va realiza în ... Vezi mai mult
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică se va realiza în baza unui raționament structurat în trei pași. În primul rând, instanța ... Click pentru abonare
3.
Art. 137 alin. (3) C.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 137 alin. (3) C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 214/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(3) ... Click pentru abonare
4.
Prin Legea nr. 214/2023 la articolul 137 C.pen., după ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 214/2023 la articolul 137 C.pen., după alineatul (3) s-a introdus un nou alineat, alin. (31). Modificarea a ... Click pentru abonare
5.
În expunerea de motive a Legii nr. 214/2023 (M. ... Vezi mai mult
În expunerea de motive a Legii nr. 214/2023 (M. Of. nr. 634 din 11 iulie 2023), cu privire la modificarea ... Click pentru abonare
6.
Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale societăţile comerciale, ... Vezi mai mult
Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare dezvoltare, societăţile cooperatiste ... Click pentru abonare
7.
Pentru ipoteza prevăzută de art. 137 alin. (3) C.pen. ... Vezi mai mult
Pentru ipoteza prevăzută de art. 137 alin. (3) C.pen. cele două criterii, veniturile totale şi activele totale, nu sunt alternative ... Click pentru abonare
8.
Pentru determinarea cuantumului unei zile amendă se vor avea ... Vezi mai mult
Pentru determinarea cuantumului unei zile amendă se vor avea în vedere activele patrimoniale nete ale persoanei juridice, după deducerea obligațiilor ... Click pentru abonare
9.
În caz de restituire a cauzei la procuror, urmată ... Vezi mai mult
În caz de restituire a cauzei la procuror, urmată de o nouă soluţie de trimitere în judecată se vor avea ... Click pentru abonare
10.
Art. 25 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, ... Vezi mai mult
Art. 25 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de ... Click pentru abonare
11.
În caz de nerespectare a termenului/termenelor de achitare a ... Vezi mai mult
În caz de nerespectare a termenului/termenelor de achitare a amenzii, executarea pedepsei se va face potrivit Codului de procedură fiscală. ... Click pentru abonare
12.
Fracțiile prevăzute de lege pentru cauzele de atenuare sau ... Vezi mai mult
Fracțiile prevăzute de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică numai limitelor speciale ale zilelor-amendă. [M. ... Click pentru abonare
13.
La stabilirea numărului zilelor-amendă se vor avea în vedere ... Vezi mai mult
La stabilirea numărului zilelor-amendă se vor avea în vedere dispozițiile art. 74 C.pen. Cuantumul unei zile-amendă va fi determinat în ... Click pentru abonare
14.
În cazul persoanei juridice, individualizarea pedepsei ar trebui să ... Vezi mai mult
În cazul persoanei juridice, individualizarea pedepsei ar trebui să aibă în vedere și o serie de criterii specifice: a) conduita ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

15.
La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate persoanei juridice, respectiv ... Vezi mai mult
La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate persoanei juridice, respectiv a numărului zilelor-amendă, Curtea a ţinut cont de criteriile generale de ... Click pentru abonare
16.
Individualizarea amenzii sub forma zilelor amendă conform art. 137 ... Vezi mai mult
Individualizarea amenzii sub forma zilelor amendă conform art. 137 alin. 3 Cod penal urmează a se face ținându-se cont de ... Click pentru abonare