Art. 136. Pedepsele aplicabile persoanei juridice

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare.
(2) Pedeapsa principală este amenda.
(3) Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciară;
f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare. [art. 531 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că prevederile art. 44 alin. (3) din ... Vezi mai mult
Curtea reţine că prevederile art. 44 alin. (3) din Constituţie, invocate de autoare, reglementează exproprierea ca un mod de privare ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 493 ... Vezi mai mult
În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală stabileşte că ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
OUG nr. 77/2009 prevede în art. 30 alin. 1 ... Vezi mai mult
OUG nr. 77/2009 prevede în art. 30 alin. 1 că pedeapsa aplicată pentru infracțiunile prevăzute de ordonanță, săvârșite de persoana ... Click pentru abonare
4.
Art. 345 alin. 6 și art. 356 alin. 3 ... Vezi mai mult
Art. 345 alin. 6 și art. 356 alin. 3 Cod penal prevăd un cuantum derogatoriu de cel prevăzut în Partea ... Click pentru abonare
5.
Codul muncii nu prevede modalitatea de punere în aplicare ... Vezi mai mult
Codul muncii nu prevede modalitatea de punere în aplicare a textelor de lege care reglementează pedepsele complementare. [G. Bodoroncea, V. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Condamnă pe inculpata GMPM I. S.R.L. la pedeapsa amenzii ... Vezi mai mult
Condamnă pe inculpata GMPM I. S.R.L. la pedeapsa amenzii penale constând în 220 de zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind ... Click pentru abonare