Art. 133. Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea

(1) După dispunerea măsurii şi înainte ca identificarea să fie realizată, persoana care face identificarea trebuie audiată cu privire la persoana sau obiectul pe care urmează să îl identifice.
(2) Audierea constă în descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale obiectului, precum şi a împrejurărilor în care au fost văzute. Persoana care face identificarea este întrebată dacă a mai participat anterior la o altă procedură de identificare privind aceeaşi persoană sau acelaşi obiect ori dacă persoana sau obiectul de identificat i-au fost indicate ori descrise anterior.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Încălcarea art. 133 alin. 1 C.proc.pen. poate avea consecințe ... Vezi mai mult
Încălcarea art. 133 alin. 1 C.proc.pen. poate avea consecințe numai în ce privește fiabilitatea probei. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare