Art. 132. Prescripţia executării măsurilor educative

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.
(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puţin de 2 ani.
(3) Termenele de prescripţie a executării măsurilor educative se întrerup şi se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori.
(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Prin sentinţa penală nr. 4581/15.12.2017 pronunţată de Judecătoria C., ... Vezi mai mult
Prin sentinţa penală nr. 4581/15.12.2017 pronunţată de Judecătoria C., definitivă prin neapelare la data de 10.01.2018, s-a aplicat inculpatului minor ... Click pentru abonare