Art. 129. Pluralitatea de infracţiuni

(1) În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74.
(2) În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă în timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvârşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care:
a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa;
b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârşirii infracţiunii comise după majorat. Pedeapsa astfel obţinută nu poate depăşi durata pedepsei rezultante aplicabile potrivit art. 39 alin. (1) lit. b), dacă ambele infracţiuni ar fi fost comise după majorat.
c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită după majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai această pedeapsă;
d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta.
(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârşirii infracţiunii comise după majorat până la data judecării.
(4) În cazul săvârşirii după majorat a două sau mai multor infracţiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracţiuni, după care se face aplicarea dispoziţiilor alin. (2).
(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere.

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) din Codul penal este inadmisibilă, întrucât ... Click pentru abonare
2.
Reglementarea în privinţa inculpaţilor la care face referire textul ... Vezi mai mult
Reglementarea în privinţa inculpaţilor la care face referire textul criticat a unui regim sancţionator mai aspru, caracterizat prin aplicarea pedepsei ... Click pentru abonare
3.
În ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate ... Vezi mai mult
În ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune ... Click pentru abonare
4.
Sunt inadmisibile sesizările formulate privind pronunţarea unei hotărâri prealabile ... Vezi mai mult
Sunt inadmisibile sesizările formulate privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 22 ... Click pentru abonare
5.
Prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea ... Vezi mai mult
Prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Art. 129 alin. 2 lit. b) C.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 129 alin. 2 lit. b) C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 200/2023 (M. Of. nr. 616 din 6 ... Click pentru abonare
7.
În aplicarea art. 129 alin. (2) lit. b) C.pen., ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 129 alin. (2) lit. b) C.pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 200/2023, pedeapsa de ... Click pentru abonare
8.
În aplicarea art. 129 alin. (2) lit. b) C.pen., ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 129 alin. (2) lit. b) C.pen., modificat prin Legea nr. 200/2023, pedeapsa de bază va fi întotdeauna ... Click pentru abonare
9.
În ipoteza liberării minorului dintr-un centru educativ sau de ... Vezi mai mult
În ipoteza liberării minorului dintr-un centru educativ sau de detenţie înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, în vederea aplicării ... Click pentru abonare
10.
Modificarea operată prin Legea nr. 200/2013 nu corijează viciul ... Vezi mai mult
Modificarea operată prin Legea nr. 200/2013 nu corijează viciul din raționamentul Curţii Constituţionale expus în considerentele DCC nr. 601/2018 care ... Click pentru abonare
11.
În cauzele care au presupus aplicarea tratamentului sancţionator în ... Vezi mai mult
În cauzele care au presupus aplicarea tratamentului sancţionator în cazul comiterii unei infracţiuni de către inculpatul devenit major, după liberarea ... Click pentru abonare
12.
În cauzele care au presupus aplicarea tratamentului sancţionator în ... Vezi mai mult
În cauzele care au presupus aplicarea tratamentului sancţionator în cazul comiterii unei infracţiuni de către inculpatul devenit major, după liberarea ... Click pentru abonare
13.
Atunci când măsura educativă aplicată a fost executată la ... Vezi mai mult
Atunci când măsura educativă aplicată a fost executată la momentul judecării unei alte infracțiuni concurente comise în minorat se va ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
În cauză s-au aplicat două măsuri educative pentru săvârşirea ... Vezi mai mult
În cauză s-au aplicat două măsuri educative pentru săvârşirea celor două fapte supuse judecăţii în concurs cu infracțiunea pentru săvârșirea ... Click pentru abonare
15.
În raport de împrejurarea că prin sentința penală nr. ... Vezi mai mult
În raport de împrejurarea că prin sentința penală nr. 1080 din 19.06.2017 a Judecătoriei, definitivă la 27.06.2017, s-a dispus înlocuirea ... Click pentru abonare
16.
În cauză, infracțiunile ce fac obiectul sesizării sunt concurente ... Vezi mai mult
În cauză, infracțiunile ce fac obiectul sesizării sunt concurente cu infracțiunile comise atât în minorat, dar și după majorat, pentru ... Click pentru abonare