Art. 129. Audierea martorului protejat

(1) În situaţiile prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. d) şi art. 127 lit. d), audierea martorului se poate efectua prin intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar.
(2) Abrogat(ă).
(3) Subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii acestora pot adresa întrebări martorului audiat în condiţiile alin. (1). Organul judiciar respinge întrebările care ar putea conduce la identificarea martorului.
(4) Declaraţia martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se redă integral în formă scrisă.
(5) În cursul urmăririi penale declaraţia se semnează de organul de urmărire penală ori, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi şi de procurorul care a fost prezent la audierea martorului şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia martorului, transcrisă, va fi semnată şi de acesta şi va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în condiţii de confidenţialitate.
(6) În cursul judecăţii, declaraţia martorului se semnează de preşedintele completului de judecată.
(7) Suportul pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instanţei de judecată în faţa căreia s-a făcut declaraţia, se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Suportul care conţine înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale este înaintat la terminarea urmăririi penale instanţei competente, împreună cu dosarul cauzei, şi este păstrat în aceleaşi condiţii privind confidenţialitatea. [art. 862 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Lipsa înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a ... Vezi mai mult
Lipsa înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a declarației poate atrage incidența nulității relative, în condițiile art. 282 C.proc.pen. ... Click pentru abonare
2.
Protecția martorilor nu reprezintă o excepție reglementată de art. ... Vezi mai mult
Protecția martorilor nu reprezintă o excepție reglementată de art. 92 C.proc.pen. Și în cazul audierii martorilor protejați dreptul la apărare ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
În ceea ce priveşte administrarea probelor cu declaraţiile martorilor ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte administrarea probelor cu declaraţiile martorilor cu identitate protejată, Curtea constată că prin încheierea pusă în discuţie, ... Click pentru abonare
4.
În cazul dispunerii măsurii de protecție prevăzută în art. ... Vezi mai mult
În cazul dispunerii măsurii de protecție prevăzută în art. 126 alin. 1 lit. c) C.proc.pen. avocații inculpatului au dreptul să ... Click pentru abonare
5.
În timpul procedurii de cameră preliminară, s-a solicitat excluderea ... Vezi mai mult
În timpul procedurii de cameră preliminară, s-a solicitat excluderea declarațiilor martorilor cu identitate protejată, invocându-se încălcarea prevederilor art. 129 alin. ... Click pentru abonare