Art. 126. Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale

(1) În cursul urmăririi penale, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:
a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
c) protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declaraţia sa;
d) audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
(2) Procurorul dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a unui subiect procesual principal.
(3) În cazul aplicării măsurilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), declaraţia martorului nu va cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, în condiţii de confidenţialitate.
(4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor ameninţat şi aplicarea măsurilor de protecţie prin ordonanţă motivată, care se păstrează în condiţii de confidenţialitate.
(5) Procurorul verifică, la intervale de timp rezonabile, dacă se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de protecţie, iar în caz contrar dispune, prin ordonanţă motivată, încetarea acestora.
(6) Judecătorul de cameră preliminară, în termen de 15 zile de la primirea dosarului, iar instanţa de judecată, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, precum şi înainte de fiecare audiere a unui martor care beneficiază de o măsură de protecţie dintre cele prevăzute la alin. (1), verifică din oficiu dacă mai subzistă temeiurile care au determinat luarea acesteia şi dispune prin încheiere, după caz, menţinerea sau încetarea măsurii. Prevederile art. 128 alin. (4)-(6) şi alin. (7) teza întâi se aplică în mod corespunzător.
(7) Dacă starea de pericol a apărut în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu sau la sesizarea procurorului, dispune măsurile de protecţie prevăzute la art. 127. Dispoziţiile art. 128 se aplică în mod corespunzător.
(8) Măsurile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate cu punerea în executare a măsurii. [art. 865 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Măsurile de protecţie a martorilor sunt măsuri procesual penale ... Vezi mai mult
Măsurile de protecţie a martorilor sunt măsuri procesual penale cu caracter complex, prin care legiuitorul urmăreşte eficientizarea activităţii de administrare ... Click pentru abonare
2.
Referitor la dispoziţiile art. 126 alin. (4) şi (5) ... Vezi mai mult
Referitor la dispoziţiile art. 126 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală, Curtea observă că acestea vizează măsurile ... Click pentru abonare
3.
Curtea observă că, prin decizia nr. 248 din 16 ... Vezi mai mult
Curtea observă că, prin decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 admis excepţia şi a constatat că dispoziţiile art. 126 ... Click pentru abonare
4.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (5) din Codul de procedură penală, Curtea reţine ... Click pentru abonare
5.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală, Curtea reţine că ... Click pentru abonare
6.
Dispoziţiile art. 126 alin. (4) şi (5) din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 126 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluţionarea cauzei, în faza ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Art. 126 alin. (6) C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 126 alin. (6) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023), ... Click pentru abonare
8.
Prevederile art. 339 C.proc.pen. nu sunt aplicabile în procedura ... Vezi mai mult
Prevederile art. 339 C.proc.pen. nu sunt aplicabile în procedura protecției martorilor amenințați întrucât pentru a formula plângere, persoana afectată de ... Click pentru abonare
9.
Analiza îndeplinirii condițiilor art. 125 C.proc.pen. și oportunității acordării ... Vezi mai mult
Analiza îndeplinirii condițiilor art. 125 C.proc.pen. și oportunității acordării statutului de martor protejat nu fac obiectul procedurii de cameră preliminară. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Nu a constituit o problemă de legalitate ce poate ... Vezi mai mult
Nu a constituit o problemă de legalitate ce poate fi analizată în camera preliminară nici situaţia invocată de inculpat cu ... Click pentru abonare
11.
Pornind de la caracterul excepţional pe care trebuie să ... Vezi mai mult
Pornind de la caracterul excepţional pe care trebuie să îl aibă în procesul penal audierea martorilor cu măsuri de protecţie, ... Click pentru abonare
12.
Procurorul, în baza art. 125 C.proc.pen. şi art. 126 ... Vezi mai mult
Procurorul, în baza art. 125 C.proc.pen. şi art. 126 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., a acordat calitatea de martor amenințat ... Click pentru abonare
13.
Inculpatul a ridicat o excepție privind nulitatea ordonanței prin ... Vezi mai mult
Inculpatul a ridicat o excepție privind nulitatea ordonanței prin care s-a decis acordarea statutului de martor amenințat pentru trei persoane, ... Click pentru abonare
14.
Semnarea declarației cu un pseudonim reprezintă una dintre distincțiile ... Vezi mai mult
Semnarea declarației cu un pseudonim reprezintă una dintre distincțiile între măsura de protecție stipulată de art. 126 alineatul 1 lit. ... Click pentru abonare
15.
În cazul în care se instituie măsura de protecție ... Vezi mai mult
În cazul în care se instituie măsura de protecție conform art. 126 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură ... Click pentru abonare
16.
Declarațiile martorului protejat, pentru care s-a instituit măsura de ... Vezi mai mult
Declarațiile martorului protejat, pentru care s-a instituit măsura de protecție conform art. 126 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., sunt înregistrate ... Click pentru abonare
17.
Acordarea statutului de martor amenințat reprezintă o decizie bazată ... Vezi mai mult
Acordarea statutului de martor amenințat reprezintă o decizie bazată pe oportunitate în cadrul procesului de urmărire penală, și nu una ... Click pentru abonare