Art. 125. Internarea într-un centru de detenţie

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale.
(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani.
(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii.
(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata internării, instanţa poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul de detenţie, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării.
(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenţie.
(7) În cazul săvârşirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice, instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune:
a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenţie;
b) prelungirea duratei acestei internări în condiţiile prevăzute în alin. (3).

Citiți mai mult
Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Estea inadmisibilă sesizarea prin care solicită dezlegarea următoarei chestiuni ... Vezi mai mult
Estea inadmisibilă sesizarea prin care solicită dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În situaţia în care un minor, căruia i s-a ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă ... Vezi mai mult
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 din Codul penal cu referire la ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În principiu, măsura internării într-un centru de detenție urmează ... Vezi mai mult
În principiu, măsura internării într-un centru de detenție urmează a fi aplicată în ipotezele în care instanța se orienta, în ... Click pentru abonare
4.
Prelungirea nu poate avea loc dacă în urma infracțiunii ... Vezi mai mult
Prelungirea nu poate avea loc dacă în urma infracțiunii săvârșite anterior ori în timpul internării într-un centru de detenție s-ar ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Deoarece inculpatul a fost judecat în condițiile art. 375 ... Vezi mai mult
Deoarece inculpatul a fost judecat în condițiile art. 375 Cod procedură penală, acesta beneficiază de reducerea cu o treime a ... Click pentru abonare
6.
În cazul tentativei la infracțiunea de omor prevăzută în ... Vezi mai mult
În cazul tentativei la infracțiunea de omor prevăzută în art. 32 C.pen. raportat la art. 188 C.pen., săvârșită în timpul ... Click pentru abonare