Art. 124. Internarea într-un centru educativ

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum şi programe de reintegrare socială.
(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani.
(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie.
(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata internării, instanţa poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării.
(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ.
(7) În cazul săvârşirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune:
a) executarea restului rămas din durata măsurii internării iniţiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;
b) internarea într-un centru de detenţie. [art. 104, art. 106 – 108 C.pen. 1969]

Citiți mai mult
Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În aplicarea dispoziţiilor art. 124 alin. (3) din Codul ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 124 alin. (3) din Codul penal, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Codul penal nu mai folosește instituția revocării, ci pe ... Vezi mai mult
Codul penal nu mai folosește instituția revocării, ci pe cea a revenirii, care în esență are aceeași logică de funcționare ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Beneficiul liberării anticipate nu-i poate fi refuzat persoanei internate. ... Vezi mai mult
Beneficiul liberării anticipate nu-i poate fi refuzat persoanei internate. Este adevărat faptul că numitul (...) are nevoie în continuare de ... Click pentru abonare
4.
Aplicând cauza de reducere cu o treime a limitelor ... Vezi mai mult
Aplicând cauza de reducere cu o treime a limitelor perioadei măsurii educative prevăzute de art. 124 alin. 1 şi 2 ... Click pentru abonare
5.
Textul art. 124 alin. 3 C.pen. nu conţine o ... Vezi mai mult
Textul art. 124 alin. 3 C.pen. nu conţine o dispoziţie similară art. 125 alin. 3 teza finală C.pen.; aceasta nu ... Click pentru abonare
6.
Competența de a dispune revenirea asupra liberării dintr-un centru ... Vezi mai mult
Competența de a dispune revenirea asupra liberării dintr-un centru educativ – în cazul nerespectării, cu rea- credință, a obligațiilor impuse ... Click pentru abonare
7.
Cât privește modalitatea de stabilire a tratamentului sancționator, se ... Vezi mai mult
Cât privește modalitatea de stabilire a tratamentului sancționator, se constată că prima instanță nu a respectat mecanismul de aplicare prevăzut ... Click pentru abonare