Art. 123. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.
(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa înlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ.
(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.
(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3) lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată – în ceea ce priveşte dispoziţiile art. ... Vezi mai mult
Curtea constată – în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 123 alin. (3) teza a doua din Codul penal – că ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Dacă măsura educativă a fost dispusă inițial pe durata ... Vezi mai mult
Dacă măsura educativă a fost dispusă inițial pe durata ei maximă, poate interveni doar instituția înlocuirii. [M. Udroiu, Drept penal. ... Click pentru abonare
3.
Înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate are la bază ... Vezi mai mult
Înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate are la bază criteriul severității măsurilor, astfel cum sunt enumerate gradual de art. 115 ... Click pentru abonare
4.
Nu este posibilă înlocuirea măsurii educative a asistării zilnice ... Vezi mai mult
Nu este posibilă înlocuirea măsurii educative a asistării zilnice cu internarea într-un centru educativ, dacă cea dintâi măsură nu a ... Click pentru abonare
5.
Neprezentarea minorului la termenul stabilit pentru punerea în executare ... Vezi mai mult
Neprezentarea minorului la termenul stabilit pentru punerea în executare a măsurii educative neprivative de libertate nu reprezintă în sine un ... Click pentru abonare
6.
Nerespectarea obligațiilor de „a nu face” prevăzute de art. ... Vezi mai mult
Nerespectarea obligațiilor de „a nu face” prevăzute de art. 121 alin. 1 lit. b)-d) C.pen. poate conduce la prelungirea sau ... Click pentru abonare
7.
Înlocuirea măsurii luate inițial se dispune de instanța care ... Vezi mai mult
Înlocuirea măsurii luate inițial se dispune de instanța care judecă noua infracțiune sau infracțiunea concurentă. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare