Art. 123. Consemnarea declaraţiilor

(1) Consemnarea declaraţiilor se face potrivit dispoziţiilor art. 110, care se aplică în mod corespunzător.
(2) În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă. [art. 86 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 123 alin. (2) ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea observă că acestea dispun în ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Spre deosebire de audierea martorului, în cazul suspectului sau ... Vezi mai mult
Spre deosebire de audierea martorului, în cazul suspectului sau inculpatului înregistrarea audierii audio sau audiovideo este obligatorie. În cazul audierii ... Click pentru abonare
3.
Martorul își poate retrage declarațiile date anterior în cauză. ... Vezi mai mult
Martorul își poate retrage declarațiile date anterior în cauză. O astfel de conduită nu poate conduce la reținerea în sarcina ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză s-au invocat o serie de excepții referitoare la nelegalitatea/neloialitatea probelor privind ... Click pentru abonare
5.
Verificând declarațiile acestor martori, persoane angajate ale părții civile, ... Vezi mai mult
Verificând declarațiile acestor martori, persoane angajate ale părții civile, rezultă că în mod constant, atât la urmărirea penală, cât și ... Click pentru abonare
6.
Curtea apreciază că este necesară reliefarea unor nuanțe în ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că este necesară reliefarea unor nuanțe în ceea ce privește modalitatea de evaluare a credibilității martorilor în ipotezele ... Click pentru abonare
7.
Acuzațiile penale împotriva reclamanților s-au întemeiat pe aceleași fapte ... Vezi mai mult
Acuzațiile penale împotriva reclamanților s-au întemeiat pe aceleași fapte ca și cele împotriva lui X, iar cele trei persoane au ... Click pentru abonare
8.
În ceea ce privește actul material din 26 februarie ... Vezi mai mult
În ceea ce privește actul material din 26 februarie 2014, când s-ar fi realizat – potrivit acuzării – pretinderea sumei ... Click pentru abonare
9.
Cererea inculpatului de a exclude declarațiile martorilor, bazată pe ... Vezi mai mult
Cererea inculpatului de a exclude declarațiile martorilor, bazată pe argumentul că aceștia nu au semnat la rubrica destinată depunerii jurământului, ... Click pentru abonare
10.
Actele de urmărire penală efectuate de altcineva decât de ... Vezi mai mult
Actele de urmărire penală efectuate de altcineva decât de către procuror sau de către un organ al poliției judiciare, delegat ... Click pentru abonare
11.
Dispoziţiile procesual penale nu conferă o valoare probatorie superioară ... Vezi mai mult
Dispoziţiile procesual penale nu conferă o valoare probatorie superioară declaraţiilor date în faza de urmărire penală, însă, pentru ca acestea ... Click pentru abonare
12.
Neconsemnarea în declarațiile testimoniale a orei de începere și ... Vezi mai mult
Neconsemnarea în declarațiile testimoniale a orei de începere și de încheiere a declarațiilor martorilor, nu constituie un motiv de nulitate ... Click pentru abonare
13.
Calitatea de rudă nu implică automat absența obiectivității, și ... Vezi mai mult
Calitatea de rudă nu implică automat absența obiectivității, și nici organele judiciare nu au autoritatea de a respinge declarația unui ... Click pentru abonare
14.
Înlăturarea acestor probe de către prima instanță a fost ... Vezi mai mult
Înlăturarea acestor probe de către prima instanță a fost nejustificată, deoarece, potrivit art. 63 alin. (2) C.proc.pen., probele nu au ... Click pentru abonare
15.
Împrejurarea că cea mai mare parte a martorilor au ... Vezi mai mult
Împrejurarea că cea mai mare parte a martorilor au retractat declarațiile date în cursul urmăririi penale, în care arătau că ... Click pentru abonare
16.
Utilizarea declarațiilor făcute de martori în schimbul imunității sau ... Vezi mai mult
Utilizarea declarațiilor făcute de martori în schimbul imunității sau a altor avantaje poate pune în discuție caracterul echitabil al procedurii, ... Click pentru abonare
17.
În general, faptul că un martor este înrudit cu ... Vezi mai mult
În general, faptul că un martor este înrudit cu una dintre părți nu afectează în mod automat valoarea probatorie a ... Click pentru abonare