Art. 121. Obligaţii ce pot fi impuse minorului

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;
b) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă;
c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă;
d) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă;
e) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta;
f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
g) să participe, singur sau, după caz, împreună cu părinţii sau cu un alt reprezentant legal, la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau de alte instituţii de specialitate publice sau private.
(2) Când stabileşte obligaţia prevăzută în alin. (1) lit. d), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.
(3) Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.
(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin.

Citiți mai mult

Ultima editare: 16 noiembrie 2023

Doctrină

1.
Prin Legea nr. 291/2023 textul de lege a fost ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 291/2023 textul de lege a fost modificat, în sensul introducerii unei noi litere, respectiv lit. g) în ... Click pentru abonare
2.
La data executării sau considerării ca executată a măsurii ... Vezi mai mult
La data executării sau considerării ca executată a măsurii educative, executarea obligației încetează de drept. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
3.
Obligațiile de „a nu face” au un caracter general, ... Vezi mai mult
Obligațiile de „a nu face” au un caracter general, astfel că, instanța trebuie să individualizeze, în concret, conținutul fiecărei obligații, ... Click pentru abonare