Art. 12. Limba oficială şi dreptul la interpret

(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.
(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei. [art. 7, art. 8 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Caracterul absolut al dreptului la interpret privește doar gratuitatea ... Vezi mai mult
Caracterul absolut al dreptului la interpret privește doar gratuitatea sa. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, ... Click pentru abonare
2.
Încălcarea dreptului suspectului sau inculpatului la asistență gratuită din ... Vezi mai mult
Încălcarea dreptului suspectului sau inculpatului la asistență gratuită din partea unui interpret aduce o atingere gravă dreptului la un proces ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Pe parcursul urmăririi penale și al judecății în fața ... Vezi mai mult
Pe parcursul urmăririi penale și al judecății în fața primei instanțe s-a dovedit că inculpatul cunoaște limba română. Critica inculpatului ... Click pentru abonare
4.
Omisiunea organului de urmărire penală de a asigura în ... Vezi mai mult
Omisiunea organului de urmărire penală de a asigura în mod gratuit folosirea unui interpret, în cazurile prevăzute în art. 128 ... Click pentru abonare
5.
Dreptul la interpretare prevăzut la articolul 2 din Directiva ... Vezi mai mult
Dreptul la interpretare prevăzut la articolul 2 din Directiva 2010/64 are ca obiect traducerea de către un interpret a comunicărilor ... Click pentru abonare
6.
Curtea a reținut că nu este necesar totuși ca ... Vezi mai mult
Curtea a reținut că nu este necesar totuși ca toate probele scrise sau documentele oficiale să fie traduse. Interpretarea oferită ... Click pentru abonare
7.
Referitor la apărările inculpatului N.P. (însușite și de unii ... Vezi mai mult
Referitor la apărările inculpatului N.P. (însușite și de unii dintre coinculpați) legate de încălcarea prevederilor art. 8 C.proc.pen. ca urmare ... Click pentru abonare
8.
Art. 6 se aplică și procedurilor din cursul urmăririi ... Vezi mai mult
Art. 6 se aplică și procedurilor din cursul urmăririi penale (…). Art. 6 parag. 3 lit. e) nu indică faptul ... Click pentru abonare
9.
Din dosarul cauzei reiese că reclamantul cunoștea suficient de ... Vezi mai mult
Din dosarul cauzei reiese că reclamantul cunoștea suficient de bine limba italiană pentru a înțelege sensul notificării ce conținea data ... Click pentru abonare
10.
Dacă inculpatul nu cunoaște limba română, instanța de judecată ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul nu cunoaște limba română, instanța de judecată asigură, prealabil audierii acestuia, traducător autorizat. O astfel de obligație subzistă ... Click pentru abonare
11.
Potrivit dispozițiilor legale referitoare la folosirea interpreților când una ... Vezi mai mult
Potrivit dispozițiilor legale referitoare la folosirea interpreților când una dintre părți nu cunoaște limba română ori nu se poate exprima, ... Click pentru abonare
12.
Așa cum potrivit art. 6 alin. (5) C.proc.pen., organele ... Vezi mai mult
Așa cum potrivit art. 6 alin. (5) C.proc.pen., organele judiciare au obligația să încunoștințeze pe învinuit sau inculpat, înainte de ... Click pentru abonare
13.
Retragerea plângerii prealabile de către persoana vătămată, care este ... Vezi mai mult
Retragerea plângerii prealabile de către persoana vătămată, care este surdo-mut, nu este legală dacă se realizează prin declarație consemnată în ... Click pentru abonare