Art. 12. Limba oficială şi dreptul la interpret

(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.
(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei. [art. 7, art. 8 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Folosirea limbii române în procedurile judiciare este o expresie ... Vezi mai mult
Folosirea limbii române în procedurile judiciare este o expresie a suveranităţii statului. [DCC nr. 594/2005 (M. Of. nr. 1063 din ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Asigurarea dreptului la interpret și traducere garantează participarea efectivă ... Vezi mai mult
Asigurarea dreptului la interpret și traducere garantează participarea efectivă la desfășurarea procedurii judiciare a persoanei care nu înțelege sau nu ... Click pentru abonare
3.
Dreptul de a lua cunoștință de actele și lucrările ... Vezi mai mult
Dreptul de a lua cunoștință de actele și lucrările dosarului prin intermediul unui interpret nu vizează pe toate înscrisurile din ... Click pentru abonare
4.
Dreptul de a vorbi și de a pune concluzii ... Vezi mai mult
Dreptul de a vorbi și de a pune concluzii prin interpret este reglementat prin art. 105 C.proc.pen. Obligația de informare ... Click pentru abonare
5.
Caracterul absolut al dreptului la interpret privește doar gratuitatea ... Vezi mai mult
Caracterul absolut al dreptului la interpret privește doar gratuitatea sa. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, ... Click pentru abonare
6.
Încălcarea dreptului suspectului sau inculpatului la asistență gratuită din ... Vezi mai mult
Încălcarea dreptului suspectului sau inculpatului la asistență gratuită din partea unui interpret aduce o atingere gravă dreptului la un proces ... Click pentru abonare
7.
Sintagma „în mod gratuit” din art. 6 parag. 3 ... Vezi mai mult
Sintagma „în mod gratuit” din art. 6 parag. 3 lit. e) din Convenție are un înțeles clar și precis. Aceasta ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
Curtea de apel a constatat că prima instanță a ... Vezi mai mult
Curtea de apel a constatat că prima instanță a procedat la calificarea cererii transmise de autoritățile austriece și apoi la ... Click pentru abonare
9.
Este adevărat faptul că, în conformitate cu prevederile art. ... Vezi mai mult
Este adevărat faptul că, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 2 teza finală C.proc.pen., organele de urmărire penală aveau ... Click pentru abonare
10.
Curtea observă de la bun început că Judecătoria părea ... Vezi mai mult
Curtea observă de la bun început că Judecătoria părea să fi efectuat unele verificări cu privire la disponibilitatea interpreților pentru ... Click pentru abonare
11.
Articolul 3 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și ... Vezi mai mult
Articolul 3 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și ... Click pentru abonare
12.
Pe parcursul urmăririi penale și al judecății în fața ... Vezi mai mult
Pe parcursul urmăririi penale și al judecății în fața primei instanțe s-a dovedit că inculpatul cunoaște limba română. Critica inculpatului ... Click pentru abonare
13.
Omisiunea organului de urmărire penală de a asigura în ... Vezi mai mult
Omisiunea organului de urmărire penală de a asigura în mod gratuit folosirea unui interpret, în cazurile prevăzute în art. 128 ... Click pentru abonare
14.
Dreptul la interpretare prevăzut la articolul 2 din Directiva ... Vezi mai mult
Dreptul la interpretare prevăzut la articolul 2 din Directiva 2010/64 are ca obiect traducerea de către un interpret a comunicărilor ... Click pentru abonare
15.
Curtea a reținut că nu este necesar totuși ca ... Vezi mai mult
Curtea a reținut că nu este necesar totuși ca toate probele scrise sau documentele oficiale să fie traduse. Interpretarea oferită ... Click pentru abonare
16.
Referitor la apărările inculpatului N.P. (însușite și de unii ... Vezi mai mult
Referitor la apărările inculpatului N.P. (însușite și de unii dintre coinculpați) legate de încălcarea prevederilor art. 8 C.proc.pen. ca urmare ... Click pentru abonare
17.
Curtea consideră că, în contextul aplicării art. 6 parag. ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, în contextul aplicării art. 6 parag. 3 lit. e) din Convenție, problema cunoștințelor lingvistice ale reclamantului este ... Click pentru abonare
18.
Art. 6 se aplică și procedurilor din cursul urmăririi ... Vezi mai mult
Art. 6 se aplică și procedurilor din cursul urmăririi penale (…). Art. 6 parag. 3 lit. e) nu indică faptul ... Click pentru abonare
19.
Din dosarul cauzei reiese că reclamantul cunoștea suficient de ... Vezi mai mult
Din dosarul cauzei reiese că reclamantul cunoștea suficient de bine limba italiană pentru a înțelege sensul notificării ce conținea data ... Click pentru abonare
20.
Dacă inculpatul nu cunoaște limba română, instanța de judecată ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul nu cunoaște limba română, instanța de judecată asigură, prealabil audierii acestuia, traducător autorizat. O astfel de obligație subzistă ... Click pentru abonare
21.
Potrivit dispozițiilor legale referitoare la folosirea interpreților când una ... Vezi mai mult
Potrivit dispozițiilor legale referitoare la folosirea interpreților când una dintre părți nu cunoaște limba română ori nu se poate exprima, ... Click pentru abonare
22.
Așa cum potrivit art. 6 alin. (5) C.proc.pen., organele ... Vezi mai mult
Așa cum potrivit art. 6 alin. (5) C.proc.pen., organele judiciare au obligația să încunoștințeze pe învinuit sau inculpat, înainte de ... Click pentru abonare
23.
Dreptul garantat de art. 6 parag. 3 lit. e) ... Vezi mai mult
Dreptul garantat de art. 6 parag. 3 lit. e) din Convenție nu presupune o traducere scrisă a tuturor elementelor de ... Click pentru abonare
24.
Indiferent dacă avocatul este desemnat din oficiu sau ales, ... Vezi mai mult
Indiferent dacă avocatul este desemnat din oficiu sau ales, gardianul echității procedurilor a fost judecătorul fondului, care fusese clar informat ... Click pentru abonare
25.
În aceste împrejurări, se pare că resortisanții vorbitori de ... Vezi mai mult
În aceste împrejurări, se pare că resortisanții vorbitori de germană ai unui alt stat membru care călătoresc sau se află ... Click pentru abonare
26.
Retragerea plângerii prealabile de către persoana vătămată, care este ... Vezi mai mult
Retragerea plângerii prealabile de către persoana vătămată, care este surdo-mut, nu este legală dacă se realizează prin declarație consemnată în ... Click pentru abonare
27.
Având în vedere necesitatea ca dreptul garantat de art. ... Vezi mai mult
Având în vedere necesitatea ca dreptul garantat de art. 6 parag. 3 lit. e) din Convenție să fie practic și ... Click pentru abonare
28.
Curtea constată că decizia Judecătoriei a încălcat art. 6 ... Vezi mai mult
Curtea constată că decizia Judecătoriei a încălcat art. 6 parag. 3 lit. e) din Convenție, text ce prevede pentru oricine ... Click pentru abonare
29.
Dreptul de a fi asistat în mod gratuit de ... Vezi mai mult
Dreptul de a fi asistat în mod gratuit de un interpret se impune și pentru a nu exista inegalități sau ... Click pentru abonare