Art. 116. Obiectul şi limitele declaraţiei martorului

(1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări de fapt care constituie obiectul probaţiunii în cauza în care a fost citat.
(2) Audierea martorului poate fi extinsă asupra tuturor împrejurărilor necesare pentru verificarea credibilităţii sale.
(3) Nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidenţialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare.
(4) Faptele sau împrejurările prevăzute la alin. (3) pot face obiectul declaraţiei martorului atunci când autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea. [art. 79 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la ... Click pentru abonare
2.
Critica vizează dispoziţiile art. 116 alin. (2 ind. 1), ... Vezi mai mult
Critica vizează dispoziţiile art. 116 alin. (2 ind. 1), respectiv extinderea dreptului la tăcere şi cu privire la martori, deşi ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Proba cu martori nu este limitată în vreun fel ... Vezi mai mult
Proba cu martori nu este limitată în vreun fel de Codul de procedură penală. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Regula care guvernează desfăşurarea judecăţii este contradictorialitatea şi nemijlocirea, ... Vezi mai mult
Regula care guvernează desfăşurarea judecăţii este contradictorialitatea şi nemijlocirea, însă dispoziţiile interne permit derogarea de la această regulă, permiţând instanţei ... Click pentru abonare
5.
Prevederile art. 116 alin. 3 și 4 C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Prevederile art. 116 alin. 3 și 4 C.proc.pen. nu impun o interdicție absolută asupra audierii ca martor a persoanelor obligate ... Click pentru abonare
6.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, un avocat ... Vezi mai mult
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, un avocat nu poate fi audiat în calitate de martor și nu poate ... Click pentru abonare
7.
În conformitate cu prevederile art. 116 alin. 3 și ... Vezi mai mult
În conformitate cu prevederile art. 116 alin. 3 și 4 C.proc.pen., martorul nu poate depune mărturie cu privire la fapte ... Click pentru abonare
8.
William Goodwin, cetățean englez și redactor la ziarul The ... Vezi mai mult
William Goodwin, cetățean englez și redactor la ziarul The Engineer din Londra, a primit telefonic informații confidențiale despre societatea Tetra, ... Click pentru abonare