Art. 113. Protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile

(1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de protecție prevăzute la art. 124 – 130, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii infracţiunii.
(3) Dacă persoana vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie care pot fi luate, conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa la acestea. Renunţarea persoanei vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează în scris şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă este cazul.
(4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului penal.
(5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, de către reprezentantul său legal şi de către o altă persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide motivat în sens contrar.
(6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate şi există motive pentru a se considera că aceasta este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor. [art. 771 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În măsura în care au fost instituite anumite măsuri ... Vezi mai mult
În măsura în care au fost instituite anumite măsuri de protecție procedurală asupra persoanei vătămate ce au afectat dreptul la ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Fiecare stat membru trebuie să depună toate eforturile pentru ... Vezi mai mult
Fiecare stat membru trebuie să depună toate eforturile pentru a garanta tuturor victimelor în special un tratament corespunzător, care să ... Click pentru abonare
3.
Instanța de apel a ascultat victima, aceasta fiind supusă ... Vezi mai mult
Instanța de apel a ascultat victima, aceasta fiind supusă anterior la mai multe interogatorii în legătură cu acuzațiile sale împotriva ... Click pentru abonare