Art. 112. Modul de audiere a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

(1) Audierea părţii civile şi a părţii responsabile civilmente se face potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1), (3) şi (4), care se aplică în mod corespunzător.
(2) Părţii civile, precum şi părţii responsabile civilmente li se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi asistate de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a li se desemna un avocat din oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii în legătură cu soluţionarea laturii civile a cauzei, în condiţiile prevăzute de lege. [art. 76-77 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Partea civilă trebuie să fie informată prealabil cu privire ... Vezi mai mult
Partea civilă trebuie să fie informată prealabil cu privire la drepturile toate drepturile prevăzute de art. 81 C.proc.pen., și nu ... Click pentru abonare
2.
Declarațiile părții civile sau responsabile civilmente sunt supuse principiului ... Vezi mai mult
Declarațiile părții civile sau responsabile civilmente sunt supuse principiului liberei aprecieri a probelor, nemaiavând o valoare probantă condiționată. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
3.
Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții ... Vezi mai mult
Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente au valoare probantă condiționată de existența celorlalte probe în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Persoana vătămată a reclamat că în seara zilei de ... Vezi mai mult
Persoana vătămată a reclamat că în seara zilei de 5 februarie 2003, în jurul orelor 20:30, o persoană necunoscută ce ... Click pentru abonare
5.
Modificarea declarațiilor părții vătămate și ale martorilor în cursul ... Vezi mai mult
Modificarea declarațiilor părții vătămate și ale martorilor în cursul cercetării judecătorești, în sensul susținerilor inculpatului, că partea vătămată s-a împiedicat ... Click pentru abonare