Art. 112. Confiscarea specială

(1) Sunt supuse confiscării speciale:
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.
(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.
(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparţin infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (2).
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă.
(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b) – e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.
(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c). [art. 118 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a constatat că dispoziţiile art. 112 din Codul ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că dispoziţiile art. 112 din Codul penal reglementează măsura confiscării speciale, care, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios ... Click pentru abonare
2.
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) ... Vezi mai mult
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) din Codul penal, cu privire la care s-a dispus o soluţie ... Click pentru abonare
3.
Măsura de siguranţă a confiscării speciale este o sancţiune ... Vezi mai mult
Măsura de siguranţă a confiscării speciale este o sancţiune de natură penală, cu caracter exclusiv personal, ce are ca scop ... Click pentru abonare
4.
În cazul infracţiunii de evaziune fiscală, indiferent dacă aceasta ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de evaziune fiscală, indiferent dacă aceasta intră sau nu în concurs cu infracţiunea de spălare a banilor, ... Click pentru abonare
5.
În cazul infracţiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de ... Click pentru abonare
6.
Spre deosebire de obligarea inculpatului la plata despăgubirilor, care ... Vezi mai mult
Spre deosebire de obligarea inculpatului la plata despăgubirilor, care se întemeiază pe răspunderea delictuală pentru fapta proprie și are ca ... Click pentru abonare
7.
Măsura de siguranţă a confiscării extinse a fost introdusă ... Vezi mai mult
Măsura de siguranţă a confiscării extinse a fost introdusă prin Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al ... Click pentru abonare
8.
Măsura de siguranţă a confiscării speciale a mijlocului de ... Vezi mai mult
Măsura de siguranţă a confiscării speciale a mijlocului de transport se va dispune, în temeiul art. 17 alin. (1) din ... Click pentru abonare

Doctrină

9.
În ipoteza existenței unei cauze ce are ca obiect ... Vezi mai mult
În ipoteza existenței unei cauze ce are ca obiect un număr mai mic decât limita de peste 10.000 de țigarete ... Click pentru abonare
10.
Luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale în cazul ... Vezi mai mult
Luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale în cazul infracțiunii prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea ... Click pentru abonare
11.
Măsura de siguranță constă în trecerea în patrimoniul statului ... Vezi mai mult
Măsura de siguranță constă în trecerea în patrimoniul statului a unui bun provenit dintr-o faptă prevăzută de legea penală și ... Click pentru abonare
12.
Având în vedere proveniența bunului și scopul urmărit prin ... Vezi mai mult
Având în vedere proveniența bunului și scopul urmărit prin instituirea celor șase cazuri de privare de proprietate, exigența interesului legitim, ... Click pentru abonare
13.
Măsura confiscării are caracter personal, fiind vizate bunurile care ... Vezi mai mult
Măsura confiscării are caracter personal, fiind vizate bunurile care aparțin persoanei care a comis fapta tipică și antijuridică (indivizibilitatea sau ... Click pentru abonare
14.
Spre deosebire de confiscarea extinsă, confiscarea specială poate fi ... Vezi mai mult
Spre deosebire de confiscarea extinsă, confiscarea specială poate fi aplicată și atunci când se dispune renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea ... Click pentru abonare
15.
Bunurile aflate în proprietatea unor terțe persoane pot fi ... Vezi mai mult
Bunurile aflate în proprietatea unor terțe persoane pot fi supuse confiscării speciale doar dacă se probează că proprietarul real al ... Click pentru abonare
16.
Nu este posibilă confiscarea echivalentului valoric al bunului care ... Vezi mai mult
Nu este posibilă confiscarea echivalentului valoric al bunului care nu a fost găsit de la succesorii legali sau testamentari ai ... Click pentru abonare
17.
Confiscarea poate viza și bunuri ce fac parte din ... Vezi mai mult
Confiscarea poate viza și bunuri ce fac parte din mijloacele de existență, de trebuință zilnică sau de exercitare a profesiei. ... Click pentru abonare
18.
În cazul concursului de infracțiuni, măsurile de siguranță se ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni, măsurile de siguranță se cumulează. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura C.H. ... Click pentru abonare
19.
De regulă, confiscarea specială se poate dispune în integralitate ... Vezi mai mult
De regulă, confiscarea specială se poate dispune în integralitate prin echivalent, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 112 alin. 1 ... Click pentru abonare
20.
Confiscarea specială se poate dispune în parte prin echivalent ... Vezi mai mult
Confiscarea specială se poate dispune în parte prin echivalent doar în cazurile prevăzute de art. 112 alin. 1 lit. b) ... Click pentru abonare
21.
Bunurile obținute din exploatarea sau utilizarea bunurilor supuse confiscării ... Vezi mai mult
Bunurile obținute din exploatarea sau utilizarea bunurilor supuse confiscării conform art. 112 alin. 1 lit. a), d)-f) C.pen. sunt exceptate ... Click pentru abonare
22.
Bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală ... Vezi mai mult
Bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală de negăsit sau distruse nu vor putea fi confiscate prin echivalent. ... Click pentru abonare
23.
În cazul dobândirii cu titlu oneros de către un ... Vezi mai mult
În cazul dobândirii cu titlu oneros de către un terț a unui bun produs prin săvârșirea unei fapte prevăzute de ... Click pentru abonare
24.
Confiscarea specială a bunurilor produse prin săvârșirea faptei prevăzute ... Vezi mai mult
Confiscarea specială a bunurilor produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală se poate dispune și atunci când fapta nu ... Click pentru abonare
25.
Confiscarea specială dispusă conform art. 112 alin. 1 lit. ... Vezi mai mult
Confiscarea specială dispusă conform art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen. presupune existența unei infracțiuni intenționate sau praeterintenționate sau o ... Click pentru abonare
26.
Un bun ce constituie mijlocul de săvârșire a unei ... Vezi mai mult
Un bun ce constituie mijlocul de săvârșire a unei infracțiuni din culpă nu poate fi supus confiscării. De asemenea, nu ... Click pentru abonare
27.
Sintagma „în orice mod” din cuprinsul art. 112 alin. ... Vezi mai mult
Sintagma „în orice mod” din cuprinsul art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen. presupune o dovadă a oricărui tip de ... Click pentru abonare
28.
Bunurile care sunt în proprietatea unui terț, care a ... Vezi mai mult
Bunurile care sunt în proprietatea unui terț, care a cunoscut la momentul încredințării sau ulterior a cunoscut scopul folosirii lor ... Click pentru abonare
29.
În cazul făptuitorului neproprietar care a produs, modificat sau ... Vezi mai mult
În cazul făptuitorului neproprietar care a produs, modificat sau adaptat un bun în scopul săvârșirii unei fapte prevăzute de legea ... Click pentru abonare
30.
Confiscarea specială conform art. 112 alin. 1 lit. c) ... Vezi mai mult
Confiscarea specială conform art. 112 alin. 1 lit. c) C.pen. presupune existența unei infracțiuni ori a unei fapte prevăzute de ... Click pentru abonare
31.
Dacă bunul folosit pentru a se asigura scăparea este ... Vezi mai mult
Dacă bunul folosit pentru a se asigura scăparea este același cu bunul folosit la comiterea faptei, confiscarea va opera conform ... Click pentru abonare
32.
Confiscarea dispusă conform art. 112 alin. 1 lit. d) ... Vezi mai mult
Confiscarea dispusă conform art. 112 alin. 1 lit. d) C.pen. nu presupune ca fapta săvârșită să constituie infracțiune. Este esențial ... Click pentru abonare
33.
Art. 112 alin. 1 lit. d) C.pen. nu exclude ... Vezi mai mult
Art. 112 alin. 1 lit. d) C.pen. nu exclude dispunerea confiscării și în cazul infracțiunilor săvârșite prin presă. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
34.
Art. 112 alin. 1 lit. e) C.pen. se poate ... Vezi mai mult
Art. 112 alin. 1 lit. e) C.pen. se poate aplica și în cazul infracțiunilor săvârșite prin presă. [M. Udroiu, Drept ... Click pentru abonare
35.
Confiscarea specială conform art. 112 alin. 1 lit. e) ... Vezi mai mult
Confiscarea specială conform art. 112 alin. 1 lit. e) C.pen. se poate dispune și atunci când fapta nu constituie infracțiune. ... Click pentru abonare
36.
Se poate dispune confiscarea specială a bunului dobândit în ... Vezi mai mult
Se poate dispune confiscarea specială a bunului dobândit în urma comiterii faptei, dacă se află în posesia inculpatului sau dacă ... Click pentru abonare
37.
Dacă există probe că inculpatul a înstrăinat bunul dobândit ... Vezi mai mult
Dacă există probe că inculpatul a înstrăinat bunul dobândit prin comiterea faptei trebuie avute în vedere următoarele: (i) nu se ... Click pentru abonare
38.
Pentru aplicarea art. 112 alin. 1 lit. f) C.pen. ... Vezi mai mult
Pentru aplicarea art. 112 alin. 1 lit. f) C.pen. este necesar să existe o dispoziție legală care interzice deținerea bunului ... Click pentru abonare
39.
Dispozițiile art. 112 alin. 1 lit. g) C.pen. exclud ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 112 alin. 1 lit. g) C.pen. exclud confiscarea unor bunuri, valori sau orice alte bunuri necuvenite pretinse sau ... Click pentru abonare
40.
Banii, valorile sau orice alte bunuri date de mituitor ... Vezi mai mult
Banii, valorile sau orice alte bunuri date de mituitor înainte de realizarea denunțului sunt supuse confiscării, chiar dacă este aplicabilă ... Click pentru abonare
41.
Confiscarea specială sau extinsă este o măsură intruzivă cu ... Vezi mai mult
Confiscarea specială sau extinsă este o măsură intruzivă cu privire la dreptul de proprietate. Pentru a aplica o astfel de ... Click pentru abonare
42.
Ministerul Public este reprezentantul statului – creditor chirografar, astfel ... Vezi mai mult
Ministerul Public este reprezentantul statului – creditor chirografar, astfel că instanța poate pune în discuția contradictorie a părților solicitarea sa. ... Click pentru abonare
43.
Confiscarea de la terț ar trebui să nu aibă ... Vezi mai mult
Confiscarea de la terț ar trebui să nu aibă o aplicabilitate în practică, întrucât acea persoană, dacă are cunoștință de ... Click pentru abonare
44.
Buna-credință se prezumă până la proba contrarie efectuată de ... Vezi mai mult
Buna-credință se prezumă până la proba contrarie efectuată de organul judiciar. În plus, nu există nicio dispoziție legală care să ... Click pentru abonare
45.
Este obiect al evaziunii fiscale doar suma reprezentând impozitul ... Vezi mai mult
Este obiect al evaziunii fiscale doar suma reprezentând impozitul datorat ca urmare a operațiunii comerciale, nu întreaga sumă retrasă pentru ... Click pentru abonare
46.
Dacă actul între cel care a dobândit bunul prin ... Vezi mai mult
Dacă actul între cel care a dobândit bunul prin comiterea faptei prevăzute de legea penală și terțul de bună-credință este ... Click pentru abonare
47.
Pentru a se dispune confiscarea specială de la terți, ... Vezi mai mult
Pentru a se dispune confiscarea specială de la terți, trebuie să se dovedească că aceștia sunt într-o relație de asociere ... Click pentru abonare
48.
Confiscarea specială se dispune în interesul general al societății, ... Vezi mai mult
Confiscarea specială se dispune în interesul general al societății, iar nu în interesul particular al persoanei vătămate. [L.V. Lefterache, Confiscarea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

49.
În condiţiile în care partea civilă a renunţat la ... Vezi mai mult
În condiţiile în care partea civilă a renunţat la pretenţiile civile, Curtea va da eficienţă dispoziţiilor art. 112 alin. 5 ... Click pentru abonare
50.
Confiscarea este o măsură de siguranţă cu caracter personal, ... Vezi mai mult
Confiscarea este o măsură de siguranţă cu caracter personal, în cazul acestei măsuri solidaritatea nefiind incidentă. Prin urmare, instanţa are ... Click pentru abonare
51.
Suma de 4000 lei, plătită pentru promisiuni mincinoase, a ... Vezi mai mult
Suma de 4000 lei, plătită pentru promisiuni mincinoase, a fost confiscată pentru că reprezintă beneficiu obţinut din comiterea de infracţiuni, ... Click pentru abonare
52.
Deşi legiuitorul român nu prevede expressis verbis instituţia confiscării ... Vezi mai mult
Deşi legiuitorul român nu prevede expressis verbis instituţia confiscării de la terţi în procesul penal, nu mai puţin adevărat este ... Click pentru abonare
53.
În pofida soluţiilor de încetare a procesului penal ca ... Vezi mai mult
În pofida soluţiilor de încetare a procesului penal ca urmare a interveţiei prescripţiei răspunderii penale, măsura de siguranţă a confiscării ... Click pentru abonare
54.
În lipsa unei expertize nu se poate stabili în ... Vezi mai mult
În lipsa unei expertize nu se poate stabili în mod obiectiv caracterul contrafăcut al bunurilor şi nici faptul că inculpata ... Click pentru abonare
55.
Constatăm aşadar că în mod greşit s-a dispus confiscarea ... Vezi mai mult
Constatăm aşadar că în mod greşit s-a dispus confiscarea specială a unei sume de bani care nu provine din săvârşirea ... Click pentru abonare
56.
Ceea ce trebuie confiscat în cazul infracțiunii de camătă ... Vezi mai mult
Ceea ce trebuie confiscat în cazul infracțiunii de camătă sunt sumele de bani obținute din activitatea de cămătărie, adică dobânda ... Click pentru abonare
57.
Telefoanele mobile și cartele telefonice extrase din acestea, aparținând ... Vezi mai mult
Telefoanele mobile și cartele telefonice extrase din acestea, aparținând inculpaților, nu au fost determinante pentru realizarea activității infracționale reținute în ... Click pentru abonare
58.
Curtea constată, în primul rând, că instanţa de apel ... Vezi mai mult
Curtea constată, în primul rând, că instanţa de apel l-a găsit pe reclamant vinovat de pescuit ilegal cu unelte neautorizate ... Click pentru abonare
59.
Confiscarea specială a bunurilor dobândite prin săvârşirea unei fapte ... Vezi mai mult
Confiscarea specială a bunurilor dobândite prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală are un caracter subsidiar faţă de despăgubirea ... Click pentru abonare
60.
În vederea confiscării speciale prin echivalent a sumelor obținute ... Vezi mai mult
În vederea confiscării speciale prin echivalent a sumelor obținute de suspect prin infracțiunile de corupție, este legală luarea sechestrului asigurator ... Click pentru abonare
61.
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul ... Vezi mai mult
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară dispune, conform art. 112 alin. (1) lit. e) ... Click pentru abonare
62.
Măsura confiscării speciale duce la trecerea silită și gratuită ... Vezi mai mult
Măsura confiscării speciale duce la trecerea silită și gratuită în proprietatea statului a anumitor bunuri care aparțin persoanei ce a ... Click pentru abonare
63.
Luarea măsurii de siguranță trebuie să fie în mod ... Vezi mai mult
Luarea măsurii de siguranță trebuie să fie în mod obligatoriu determinată de o stare de pericol reală, aptă să fie ... Click pentru abonare
64.
În speță, reclamantul a fost achitat în apel și ... Vezi mai mult
În speță, reclamantul a fost achitat în apel și măsura confiscării a fost revocată după ce planul de dezvoltare a ... Click pentru abonare
65.
În cazul în care s-a dispus clasarea cu privire ... Vezi mai mult
În cazul în care s-a dispus clasarea cu privire la infracţiunea prevăzută în art. 342 alin. (6) C.pen., prin ordonanţă, ... Click pentru abonare
66.
Confiscarea de la terți nu este în sine incompatibilă ... Vezi mai mult
Confiscarea de la terți nu este în sine incompatibilă cu dispozițiile art. 6, art. 7 sau art. 1 din Protocolul ... Click pentru abonare
67.
În cazul tentativei la infracțiunea de omor deosebit de ... Vezi mai mult
În cazul tentativei la infracțiunea de omor deosebit de grav, săvârșită prin executarea mai multor focuri de armă, din autoturismul ... Click pentru abonare
68.
Este necesar ca instanța să asigure un raport rezonabil ... Vezi mai mult
Este necesar ca instanța să asigure un raport rezonabil de proporționalitate între confiscare, ca modalitate de asigurare a interesului general ... Click pentru abonare
69.
În primul rând, Curtea de Apel a constatat că ... Vezi mai mult
În primul rând, Curtea de Apel a constatat că reclamantul a obținut beneficii ilegale din infracțiunile în cauză, deși în ... Click pentru abonare
70.
Confiscarea specială este potrivit art. 112 C.pen., o măsură ... Vezi mai mult
Confiscarea specială este potrivit art. 112 C.pen., o măsură de siguranță. Or, conform art. 111 din același cod, măsurile de ... Click pentru abonare
71.
Din examinarea textului de lege în baza căruia s-a ... Vezi mai mult
Din examinarea textului de lege în baza căruia s-a dispus confiscarea se constată că măsurile de siguranță, fiind sancțiuni penale, ... Click pentru abonare
72.
Banii dobândiți de participanți prin săvârșirea infracțiunii se confiscă, ... Vezi mai mult
Banii dobândiți de participanți prin săvârșirea infracțiunii se confiscă, dispunându-se obligarea fiecăruia la plata sumei de care a beneficiat în ... Click pentru abonare
73.
Sumele obținute nelegal/ilicit trebuie determinate obligatoriu de instanță. Astfel, ... Vezi mai mult
Sumele obținute nelegal/ilicit trebuie determinate obligatoriu de instanță. Astfel, este nelegal să se dispună înlăturarea confiscării speciale pe motiv că ... Click pentru abonare
74.
Autoturismul cu care făptuitorul a venit din străinătate având ... Vezi mai mult
Autoturismul cu care făptuitorul a venit din străinătate având asupra sa, în buzunarul hainei, o cantitate de droguri ce urma ... Click pentru abonare
75.
Dacă inculpatul plătește păgubitului valoarea bunului sustras, banii ce ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul plătește păgubitului valoarea bunului sustras, banii ce provin din vânzarea bunului nu pot fi confiscați. [CSJ, secția penală, ... Click pentru abonare
76.
Bunurile dobândite în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, dacă ... Vezi mai mult
Bunurile dobândite în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și nu folosesc despăgubirii acesteia sunt ... Click pentru abonare
77.
În ipoteza unui flagrant, banii puși la dispoziție de ... Vezi mai mult
În ipoteza unui flagrant, banii puși la dispoziție de parchet pentru organizarea acestuia se restituie, confiscarea nefiind incidentă. [CSJ, secția ... Click pentru abonare
78.
Echivalentul valoric al prejudiciului, dat de deteriorarea unui bun, ... Vezi mai mult
Echivalentul valoric al prejudiciului, dat de deteriorarea unui bun, produs persoanei vătămate, care nu participă în procesul penal în calitate ... Click pentru abonare
79.
Banii obținuți din vânzarea unor bunuri dobândite din săvârșirea ... Vezi mai mult
Banii obținuți din vânzarea unor bunuri dobândite din săvârșirea faptei prevăzute de legea penală de către inculpați vor fi confiscați ... Click pentru abonare
80.
Deși tranzacțiile care implică produse contrafăcute încalcă drepturile de ... Vezi mai mult
Deși tranzacțiile care implică produse contrafăcute încalcă drepturile de proprietate intelectuală, orice interdicție nu este legată de natura sau de ... Click pentru abonare
81.
Banii obținuți de inculpat în urma vânzării unor bunuri ... Vezi mai mult
Banii obținuți de inculpat în urma vânzării unor bunuri ce provin din săvârșirea infracțiunii nu pot fi confiscați, dacă servesc ... Click pentru abonare
82.
Confiscarea specială este asimilată unei pedepse. [CtEDO, hotărârea din ... Vezi mai mult
Confiscarea specială este asimilată unei pedepse. [CtEDO, hotărârea din 9 februarie 1995, cauza Welch c. Regatului Unit, parag. 35]
83.
Un cuțit utilizat la săvârșirea faptei care nu a ... Vezi mai mult
Un cuțit utilizat la săvârșirea faptei care nu a fost recuperat nu poate fi supus confiscării, față de scopul măsurii ... Click pentru abonare
84.
Părțile responsabile civilmente nu pot fi obligate solidar cu ... Vezi mai mult
Părțile responsabile civilmente nu pot fi obligate solidar cu inculpații la executarea confiscării speciale a beneficiului realizat din infracțiune. [CA ... Click pentru abonare
85.
Dacă bunurile furate de infractori, vândute unui terț, se ... Vezi mai mult
Dacă bunurile furate de infractori, vândute unui terț, se găsesc, acestea se ridică și se restituie persoanei vătămate. Terțul dobânditor ... Click pentru abonare
86.
Autovehiculul cu care victima a fost lovită este un ... Vezi mai mult
Autovehiculul cu care victima a fost lovită este un bun folosit la comiterea faptei și va fi confiscat. Astfel, pentru ... Click pentru abonare
87.
Pentru a opera confiscarea bunurile trebuie să fi fost ... Vezi mai mult
Pentru a opera confiscarea bunurile trebuie să fi fost efectiv remise, conform textului de lege. Astfel, bunurile promise a fi ... Click pentru abonare
88.
Chiar dacă infracțiunea nu a fost săvârșită, lucrurile date ... Vezi mai mult
Chiar dacă infracțiunea nu a fost săvârșită, lucrurile date și primite în acest scop vor fi confiscate. O astfel de ... Click pentru abonare
89.
În cazul confiscării prin plata echivalentului în bani a ... Vezi mai mult
În cazul confiscării prin plata echivalentului în bani a lucrului ce nu a fost găsit nu se poate dispune și ... Click pentru abonare
90.
Măsurile de siguranță ale confiscării speciale se dispun și ... Vezi mai mult
Măsurile de siguranță ale confiscării speciale se dispun și în ipoteza în care a intervenit prescripția răspunderii penale, întrucât scopul ... Click pentru abonare