Art. 110. Consemnarea declaraţiilor

(1) Declaraţiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris. În declaraţie se consemnează întrebările adresate pe parcursul ascultării, menţionându-se cine le-a formulat, şi se menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora încheierii ascultării.
(2) Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declaraţiei, fiind urmate de semnătura suspectului sau a inculpatului.
(3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în declaraţia scrisă.
(4) Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a inculpatului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost prezenţi, precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.
(5) În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. [art. 73 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Declarația suspectului sau inculpatului este divizibilă și retractabilă. Valoarea ... Vezi mai mult
Declarația suspectului sau inculpatului este divizibilă și retractabilă. Valoarea acestei declarații este necondiționată, putând conduce la stabilirea adevărului judiciar chiar ... Click pentru abonare
2.
Declarația suspectului sau inculpatului este lipsită de valoare probantă ... Vezi mai mult
Declarația suspectului sau inculpatului este lipsită de valoare probantă dacă este făcută în mod izolat, fără legătură cu celelalte probe, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Deşi părţile nu au solicitat audierea avocatului despre care ... Vezi mai mult
Deşi părţile nu au solicitat audierea avocatului despre care afirmă că a cunoscut toate aspectele criticate, judecătorul de cameră preliminară ... Click pentru abonare
4.
Încălcarea dispoziţiilor art. 110 alin. (5) C.proc.pen., referitoare la ... Vezi mai mult
Încălcarea dispoziţiilor art. 110 alin. (5) C.proc.pen., referitoare la înregistrarea cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului ori ... Click pentru abonare
5.
Este adevărat că dispoziţiile procesual penale nu conferă declaraţiilor ... Vezi mai mult
Este adevărat că dispoziţiile procesual penale nu conferă declaraţiilor date în cursul urmăririi penale o valoare probatorie superioară celor date ... Click pentru abonare
6.
La dosarul de urmărire penală se află declarația inculpatului, ... Vezi mai mult
La dosarul de urmărire penală se află declarația inculpatului, dată în prezența apărătorului desemnat din oficiu, în care acesta recunoaște ... Click pentru abonare
7.
În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să ... Vezi mai mult
În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asigure deplina exercitare a drepturilor procesuale în condițiile prevăzute de lege. ... Click pentru abonare
8.
Retractarea totală ori parțială sau modificarea unor declarații succesive ... Vezi mai mult
Retractarea totală ori parțială sau modificarea unor declarații succesive date de inculpat nu este de natură, prin ea însăși, să ... Click pentru abonare
9.
Negarea de către inculpat a realității declarațiilor de recunoaștere ... Vezi mai mult
Negarea de către inculpat a realității declarațiilor de recunoaștere a săvârșirii faptei date în cursul urmăririi penale nu poate fi ... Click pentru abonare
10.
Declarațiile succesive date de subiecții procesuali principali sau de ... Vezi mai mult
Declarațiile succesive date de subiecții procesuali principali sau de părți nu au o ordine de preferință, ci instanța de judecată ... Click pentru abonare
11.
În linii generale, recunoașterea vinovăției de către inculpat nu ... Vezi mai mult
În linii generale, recunoașterea vinovăției de către inculpat nu este considerată o dovadă concludentă. În cazul de față, totuși, această ... Click pentru abonare
12.
Retractarea în tot sau în parte a unei declarații ... Vezi mai mult
Retractarea în tot sau în parte a unei declarații date anterior nu conduce automat la înlăturarea sa întrucât s-ar lipsi ... Click pentru abonare