Art. 11. Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private

(1) Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane.
(2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate democratică. [art. 51 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că noţiunea de viaţă privată include elementele ... Vezi mai mult
Curtea constată că noţiunea de viaţă privată include elementele la care art. 138 alin. (1) lit. a)-d) din Codul de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Spre deosebire de alte situații precum cele din cazurile ... Vezi mai mult
Spre deosebire de alte situații precum cele din cazurile Aranyosi și Căldăraru, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene ... Click pentru abonare
3.
Este obligatorie prelevarea de probe biologice, în vederea introducerii ... Vezi mai mult
Este obligatorie prelevarea de probe biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în SNDGJ, în cazul săvârşirii infracţiunilor cuprinse în anexa ... Click pentru abonare
4.
Prelevarea probelor biologice în cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute în ... Vezi mai mult
Prelevarea probelor biologice în cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute în Anexa 1 din Legea 76/2008 nu se dispune automat, ori de ... Click pentru abonare
5.
Tortura înseamnă realizarea de către un reprezentant al statului ... Vezi mai mult
Tortura înseamnă realizarea de către un reprezentant al statului sau la îndemnul/cu consimțământul expres/tacit al acestuia a unor acte vătămătoare, ... Click pentru abonare
6.
Tratamentele degradante sunt cele care umilesc persoana în fața ... Vezi mai mult
Tratamentele degradante sunt cele care umilesc persoana în fața ei înseși sau a altor persoane. De asemenea, acestea pot avea ... Click pentru abonare
7.
Tratamentele inumane nu au gravitatea unor acte de tortură, ... Vezi mai mult
Tratamentele inumane nu au gravitatea unor acte de tortură, însă au capacitatea de a produce o suferință psihică și fizică ... Click pentru abonare
8.
Condițiile impuse de standardele europene în ce privește cazarea ... Vezi mai mult
Condițiile impuse de standardele europene în ce privește cazarea necorespunzătoare se vor verifica în oricare centru de detenție din România. ... Click pentru abonare
9.
Din perspectiva jurisprudenței CEDO în ce privește noțiunea de ... Vezi mai mult
Din perspectiva jurisprudenței CEDO în ce privește noțiunea de „domiciliu”, este necesar a fi protejat locul utilizat de o persoană ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Reiese că reclamanta a fost declarată persoană căutată la ... Vezi mai mult
Reiese că reclamanta a fost declarată persoană căutată la data de 25 mai 2010, la o zi după ce i ... Click pentru abonare
11.
Cererea se referă la publicarea fotografiei și a datelor ... Vezi mai mult
Cererea se referă la publicarea fotografiei și a datelor cu caracter personal ale reclamantei în presă pentru o perioadă de ... Click pentru abonare
12.
Reclamantei i s-a îndepărtat sânul stâng din cauza unui ... Vezi mai mult
Reclamantei i s-a îndepărtat sânul stâng din cauza unui diagnostic de cancer care ulterior s-a dovedit a fi incorect. Cererea ... Click pentru abonare
13.
Decizia de predare a reclamantului autorităților statului care a ... Vezi mai mult
Decizia de predare a reclamantului autorităților statului care a emis mandatul european de arestare a fost luată în pofida pretenției ... Click pentru abonare
14.
Curtea reține că reclamanții au încercat să obțină în ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamanții au încercat să obțină în fața instanței civile o hotărâre care să împiedice procurorul să efectueze ... Click pentru abonare
15.
Statul pârât va trebui, în termen de 6 luni ... Vezi mai mult
Statul pârât va trebui, în termen de 6 luni de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă în temeiul ... Click pentru abonare
16.
Inculpatul, arestat preventiv, a formulat cerere de a i ... Vezi mai mult
Inculpatul, arestat preventiv, a formulat cerere de a i se permite să participe la înmormântarea tatălui său. Dispozițiile procesual penale ... Click pentru abonare
17.
Reclamantul s-a plâns că arestarea lui a fost filmată ... Vezi mai mult
Reclamantul s-a plâns că arestarea lui a fost filmată şi că înregistrarea a fost pusă la dispoziţia mass-mediei de către ... Click pentru abonare
18.
Reclamantul s-a plâns de condițiile inumane în care a ... Vezi mai mult
Reclamantul s-a plâns de condițiile inumane în care a fost deținut atât în ​​arestul Poliției Județene Cluj, cât și în ... Click pentru abonare
19.
Prin însăși natura sa, procedura de interceptare telefonică este ... Vezi mai mult
Prin însăși natura sa, procedura de interceptare telefonică este supusă unui control judiciar foarte riguros și, prin urmare, este logic ... Click pentru abonare
20.
Art. 3 din Convenție consacră una dintre cele mai ... Vezi mai mult
Art. 3 din Convenție consacră una dintre cele mai importante valori ale societăților democratice. Convenția interzice în termeni categorici tortura ... Click pentru abonare
21.
Statul nu a luat măsurile necesare pentru a se ... Vezi mai mult
Statul nu a luat măsurile necesare pentru a se asigura că interesul privat al reclamantului de a se întâlni cu ... Click pentru abonare
22.
Măsurile privative de libertate sunt însoțite de obicei de ... Vezi mai mult
Măsurile privative de libertate sunt însoțite de obicei de suferințe și umilire. Cu toate acestea, art. 3 din Convenţie impune ... Click pentru abonare
23.
Curtea face trimitere la principiile generale dezvoltate în jurisprudenţa ... Vezi mai mult
Curtea face trimitere la principiile generale dezvoltate în jurisprudenţa sa referitoare la problema stabilirii dacă o persoană aflată sub controlul ... Click pentru abonare
24.
Curtea reaminteşte că măsurile privative de libertate sunt însoţite ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că măsurile privative de libertate sunt însoţite de obicei de suferinţe şi umilire. Cu toate acestea, art. 3 ... Click pentru abonare
25.
Art. 3 din convenție impune statului să se asigure ... Vezi mai mult
Art. 3 din convenție impune statului să se asigure că orice prizonier este deținut în condiții care sunt compatibile cu ... Click pentru abonare
26.
„Viața privată” este o noțiune largă ce nu necesită ... Vezi mai mult
„Viața privată” este o noțiune largă ce nu necesită o definiție exhaustivă. Această prevedere protejează, între altele, dreptul la identitate ... Click pentru abonare
27.
Autoritățile sunt obligate să predea în scris în momentul ... Vezi mai mult
Autoritățile sunt obligate să predea în scris în momentul arestării toate informațiile capabile să permită clarificarea ulterioară, la nevoie, a ... Click pentru abonare
28.
Curtea reiterează că percheziția cabinetului unui avocat a fost ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că percheziția cabinetului unui avocat a fost considerată ca interferând cu „viața privată” și „corespondența” și, eventual, domiciliul, ... Click pentru abonare
29.
În art. 3 din convenție este consacrată una dintre ... Vezi mai mult
În art. 3 din convenție este consacrată una dintre valorile fundamentale ale societății democratice. Chiar în cele mai dificile circumstanțe, ... Click pentru abonare
30.
Prezenta cauză nu se referă la ingerința autorităților publice ... Vezi mai mult
Prezenta cauză nu se referă la ingerința autorităților publice în dreptul la respectarea vieții private, ci la pasivitatea acestora de ... Click pentru abonare
31.
Interpretarea restrânsă a noțiunii de „domiciliu” ar putea da ... Vezi mai mult
Interpretarea restrânsă a noțiunii de „domiciliu” ar putea da naștere unui risc de inegalitate de tratament în egală măsură ca ... Click pentru abonare
32.
Reclamantul s-a plâns de difuzarea publică și divulgarea ulterioară ... Vezi mai mult
Reclamantul s-a plâns de difuzarea publică și divulgarea ulterioară în presă a conținutului conversațiilor telefonice interceptate. Acesta a argumentat în ... Click pentru abonare
33.
Art. 2 din convenție, care protejează dreptul la viață, ... Vezi mai mult
Art. 2 din convenție, care protejează dreptul la viață, este considerat una dintre dispozițiile fundamentale ale convenției. Împreună cu art. ... Click pentru abonare