Art. 109. Modul de ascultare

(1) După îndeplinirea dispoziţiilor art. 107 şi 108, suspectul sau inculpatul este lăsat să declare tot ceea ce doreşte referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări.
(2) Suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii.
(3) În cursul audierii, suspectul sau inculpatul îşi poate exercita dreptul la tăcere cu privire la oricare dintre faptele ori împrejurările despre care este întrebat. [art. 71-72 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dreptul de a tăcea și dreptul de a nu ... Vezi mai mult
Dreptul de a tăcea și dreptul de a nu contribui la propria incriminare, ca garanții ale procesului echitabil, sunt prevăzute ... Click pentru abonare
2.
Curtea de la Strasbourg analizează în mod distinct privilegiul ... Vezi mai mult
Curtea de la Strasbourg analizează în mod distinct privilegiul împotriva autoincriminării și dreptul de a păstra tăcerea. Astfel, cel dintâi ... Click pentru abonare
3.
Privilegiul împotriva autoincriminării contribuie la asigurarea legalității procesului penal ... Vezi mai mult
Privilegiul împotriva autoincriminării contribuie la asigurarea legalității procesului penal și a protecției împotriva abuzurilor autorităților statului. O probă fiabilă se ... Click pentru abonare
4.
Din perspectiva jurisprudenței europene există trei categorii de cauze ... Vezi mai mult
Din perspectiva jurisprudenței europene există trei categorii de cauze în care poate exista o constrângere disproporționată din perspectiva art. 6 ... Click pentru abonare
5.
În ipoteza în care dreptul la tăcere nu este ... Vezi mai mult
În ipoteza în care dreptul la tăcere nu este comunicat suspectului/inculpatului, mijlocul de probă obținut nelegal sau neloial va fi ... Click pentru abonare
6.
În principiu, tăcerea persoanei acuzate nu poate fi interpretată ... Vezi mai mult
În principiu, tăcerea persoanei acuzate nu poate fi interpretată în detrimentul acesteia. Conform jurisprudenței Curții Europene, tăcerea acuzatului poate conduce ... Click pentru abonare
7.
Refuzul de a efectua testul poligraf nu constituie un ... Vezi mai mult
Refuzul de a efectua testul poligraf nu constituie un indiciu de vinovăție, chiar și în cazul în ipoteza în care ... Click pentru abonare
8.
Dreptul la tăcere se reduce la dreptul de a ... Vezi mai mult
Dreptul la tăcere se reduce la dreptul de a nu vorbi. Dreptul de a nu se autoincrimina are o arie ... Click pentru abonare
9.
Ascultarea presupune două etape. Prima etapă este reprezentată de ... Vezi mai mult
Ascultarea presupune două etape. Prima etapă este reprezentată de adresarea de întrebări și solicitarea de lămuriri prealabile, aducerea la cunoștință ... Click pentru abonare
10.
Nu există probe directe, respectiv martori ai furtului, împrejurare ... Vezi mai mult
Nu există probe directe, respectiv martori ai furtului, împrejurare de natură a suspecta un număr mai mare de persoane cu ... Click pentru abonare
11.
Dreptul la tăcere constituie o garanție a prezumției de ... Vezi mai mult
Dreptul la tăcere constituie o garanție a prezumției de nevinovăție. [R. Chiriță, Dreptul la tăcere și privilegiul contra autoincriminării, în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
În cauză, nu sunt îndeplinite cumulativ toate aceste condiţii ... Vezi mai mult
În cauză, nu sunt îndeplinite cumulativ toate aceste condiţii pentru a opera nulitatea relativă, întrucât vătămarea poate fi înlăturată prin ... Click pentru abonare
13.
Având în vedere faptul că un proces penal în ... Vezi mai mult
Având în vedere faptul că un proces penal în general implică o interacțiune complexă între diferitele aspecte ale procedurii penale, ... Click pentru abonare
14.
O persoană aflată în custodia poliției se bucură de ... Vezi mai mult
O persoană aflată în custodia poliției se bucură de un anumit număr de drepturi, precum dreptul de a păstra tăcerea ... Click pentru abonare
15.
Înalta Curte constată că la finalul tuturor declarațiilor persoanelor ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată că la finalul tuturor declarațiilor persoanelor ascultate există mențiunea „audierea nu fost înregistrată din lipsa mijloacelor tehnice”, ... Click pentru abonare
16.
Argumentele logice folosite de inculpată ar conduce la concluzia ... Vezi mai mult
Argumentele logice folosite de inculpată ar conduce la concluzia că în cazul neînregistrării în contabilitate a unor bunuri de proveniență ... Click pentru abonare
17.
O persoană aflată în custodia poliției beneficiază, pe de ... Vezi mai mult
O persoană aflată în custodia poliției beneficiază, pe de o parte, de dreptul de a nu contribui la propria sa ... Click pentru abonare
18.
Este adevărat că, la 8 și 10 octombrie 2007, ... Vezi mai mult
Este adevărat că, la 8 și 10 octombrie 2007, independent de situația sa procedurală în fața autorităților interne, reclamantul ar ... Click pentru abonare
19.
În temeiul dreptului român, în timpul declaraţiilor în litigiu, ... Vezi mai mult
În temeiul dreptului român, în timpul declaraţiilor în litigiu, reclamantul nu avea dreptul de a beneficia de asistenţa unui avocat ... Click pentru abonare
20.
Curtea este în special uimită de refuzul instanţelor naţionale ... Vezi mai mult
Curtea este în special uimită de refuzul instanţelor naţionale de a dispune punerea în libertate a reclamantului din cauza atitudinii ... Click pentru abonare
21.
Dreptul de a nu contribui la autoincriminare presupune ca, ... Vezi mai mult
Dreptul de a nu contribui la autoincriminare presupune ca, într-o cauză penală, organele judiciare să urmărească să-și fundamenteze cauza fără ... Click pentru abonare
22.
Instanţa de apel, pentru a dispune achitarea inculpatului P.Z. ... Vezi mai mult
Instanţa de apel, pentru a dispune achitarea inculpatului P.Z. în ce privește infracţiunea de părăsire a locului accidentului a reţinut ... Click pentru abonare
23.
Deși nu sunt menționate în mod specific la articolul ... Vezi mai mult
Deși nu sunt menționate în mod specific la articolul 6 din Convenție, dreptul de a păstra tăcerea și privilegiul împotriva ... Click pentru abonare
24.
Caracteristicile speciale ale dreptului vamal francez nu pot justifica ... Vezi mai mult
Caracteristicile speciale ale dreptului vamal francez nu pot justifica o încălcare a dreptului oricărei persoane „învinuite de o infracțiune”, în ... Click pentru abonare
25.
Libertatea de exprimare prevăzută în art. 10 din Convenția ... Vezi mai mult
Libertatea de exprimare prevăzută în art. 10 din Convenția europeană implică dreptul negativ la tăcere. [Comisia Europeană, decizia din 13 ... Click pentru abonare
26.
Declarațiile inculpatului privat de libertate nu vor putea fi ... Vezi mai mult
Declarațiile inculpatului privat de libertate nu vor putea fi folosite de acuzare cu excepția cazului în care se dovedește că ... Click pentru abonare