Art. 105. Audierea prin interpret

(1) Ori de câte ori persoana audiată nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă bine în limba română, audierea se face prin interpret. Interpretul poate fi desemnat de organele judiciare sau ales de părţi ori persoana vătămată, dintre interpreţii autorizaţi, potrivit legii.
(2) În mod excepţional, în situaţia în care se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale sau dacă nu se poate asigura un interpret autorizat, audierea poate avea loc în prezenţa oricărei persoane care poate comunica cu cel ascultat, organul judiciar având însă obligaţia de a relua audierea prin interpret imediat ce aceasta este posibilă.
(3) Dacă persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută, audierea se face cu participarea unei persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie comunicarea se poate face şi în scris.
(4) În cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, iar comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea persoanelor prevăzute la alin. (3) se va face cu ajutorul oricărei persoane care are aptitudini de comunicare, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. [art. 128 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Asistența unui interpret ar trebui oferită în faza de ... Vezi mai mult
Asistența unui interpret ar trebui oferită în faza de urmărire penală, cu excepția cazului în care se demonstrează, în lumina ... Click pentru abonare
2.
Atât în cursul urmăririi penale, cât și în faza ... Vezi mai mult
Atât în cursul urmăririi penale, cât și în faza cercetării judecătorești efectuată în primă instanță, recurentului inculpat nu i s-a ... Click pentru abonare
3.
Inculpații au fost asistați de interpreți de limbaj mimico-gestual ... Vezi mai mult
Inculpații au fost asistați de interpreți de limbaj mimico-gestual pe tot parcursul procesului penal, la toate declarațiile pe care le-au ... Click pentru abonare
4.
Interpretul de limba maghiară a fost prezent numai la ... Vezi mai mult
Interpretul de limba maghiară a fost prezent numai la ascultarea inculpaților, aceștia necunoscând bine limba română, și nu există nici ... Click pentru abonare
5.
Atunci când persoana vătămată este surdo-mută, retragerea plângerii prealabile ... Vezi mai mult
Atunci când persoana vătămată este surdo-mută, retragerea plângerii prealabile efectuată prin declarație consemnată în încheierea de ședință nu este considerată ... Click pentru abonare