Art. 104. Revocarea liberării condiţionate

(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă.
(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul liberării condiţionate din executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă. [art. 61 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Din coroborarea prevederilor Legii nr. 254/2013 cu cele ale ... Vezi mai mult
Din coroborarea prevederilor Legii nr. 254/2013 cu cele ale Legii nr. 169/2017 se pot decela, într-o manieră exhaustivă, competenţa şi ... Click pentru abonare
2.
Este atributul exclusiv al legiuitorului stabilirea condiţiilor în care ... Vezi mai mult
Este atributul exclusiv al legiuitorului stabilirea condiţiilor în care poate fi acordată liberarea condiţionată şi a mijloacelor de stimulare a ... Click pentru abonare
3.
În interpretarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, ... Vezi mai mult
În interpretarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului ... Click pentru abonare
4.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. În ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
În ipoteza săvârşirii unui concurs de infracţiuni intenţionate sancţionate ... Vezi mai mult
În ipoteza săvârşirii unui concurs de infracţiuni intenţionate sancţionate cu pedeapsa închisorii mai mare de 1 an după momentul liberării ... Click pentru abonare
6.
În cazul săvârșirii unei infracțiuni în termenul de încercare ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii unei infracțiuni în termenul de încercare al liberării condiționate sub imperiul Codului penal din 1969, se va ... Click pentru abonare
7.
Neîndeplinirea obligațiilor civile nu poate atrage revocarea liberării condiționate. ... Vezi mai mult
Neîndeplinirea obligațiilor civile nu poate atrage revocarea liberării condiționate. Condiția îndeplinirii obligațiilor civile se analizează la momentul dispunerii liberării. [M. ... Click pentru abonare