Art. 100. Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii

(1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b) – d).
(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(6) Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat. [art. 59 – 591, art. 60 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Liberarea condiţionată nu reprezintă un drept recunoscut condamnatului de ... Vezi mai mult
Liberarea condiţionată nu reprezintă un drept recunoscut condamnatului de a nu executa pedeapsa până la termen, ci un instrument juridic ... Click pentru abonare
2.
Normele criticate nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, deoarece ... Vezi mai mult
Normele criticate nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, deoarece acest drept al instanţei de a verifica, în fiecare caz în ... Click pentru abonare
3.
Curtea a constatat că atât prestarea unei munci de ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că atât prestarea unei munci de către persoanele condamnate la pedeapsa închisorii, în condiţiile dispoziţiilor art. 83-88 ... Click pentru abonare
4.
Legiuitorul nu defineşte în legislaţia penală sau în cea ... Vezi mai mult
Legiuitorul nu defineşte în legislaţia penală sau în cea procesual penală sintagma „dovezi temeinice de îndreptare”, motiv pentru care aceasta ... Click pentru abonare
5.
Este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili condiţiile ... Vezi mai mult
Este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili condiţiile în care poate fi acordată liberarea condiţionată şi mijloacele de stimulare ... Click pentru abonare
6.
Curtea a constatat că îndeplinirea condiţiei reglementate la art. ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că îndeplinirea condiţiei reglementate la art. 100 alin. (1) lit. b) din Codul penal, referitoare la executarea ... Click pentru abonare
7.
În aplicarea art. 17 din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 17 din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul ... Click pentru abonare
8.
Dacă se constată neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de ... Vezi mai mult
Dacă se constată neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de lege, fixarea termenului de reînnoire se impune în toate cazurile, chiar ... Click pentru abonare

Doctrină

9.
Zilele executate prin efectul măsurii compensatorii nu se iau ... Vezi mai mult
Zilele executate prin efectul măsurii compensatorii nu se iau în considerare la calculul fracției de pedeapsă ce trebuie executată pentru ... Click pentru abonare
10.
Dacă prin aplicarea art. 6 C.pen. se micșorează pedeapsa ... Vezi mai mult
Dacă prin aplicarea art. 6 C.pen. se micșorează pedeapsa ce se execută, fracțiile se vor aplica la pedeapsa redusă, iar ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Se constată că petentul avea la data de 07.09.2023 ... Vezi mai mult
Se constată că petentul avea la data de 07.09.2023 un total de 1237 zile câștigate și executate, din care, 102 ... Click pentru abonare
12.
Posibilitatea ca persoana condamnată să beneficieze de instituţia liberării ... Vezi mai mult
Posibilitatea ca persoana condamnată să beneficieze de instituţia liberării condiţionate, conform legislaţiei statului de condamnare, nu reprezintă motiv de nerecunoaştere ... Click pentru abonare
13.
Natura și gravitatea faptei reprezintă criterii de individualizare, și ... Vezi mai mult
Natura și gravitatea faptei reprezintă criterii de individualizare, și nu criterii pentru dispunerea liberării. [CA Constanța, secția penală, decizia nr. ... Click pentru abonare
14.
Instanța competentă să soluționeze cererea de liberare condiționată este ... Vezi mai mult
Instanța competentă să soluționeze cererea de liberare condiționată este cea din raza teritorială a locului de deținere la data formulării ... Click pentru abonare
15.
Liberarea condiționată nu poate fi dispusă pe calea contestației ... Vezi mai mult
Liberarea condiționată nu poate fi dispusă pe calea contestației la executare. O cerere formulată într-un astfel de cadru procesual este ... Click pentru abonare