Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Ultima editare: 27 iunie 2024

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Activitatea de legiferare în domeniul politicii penale a statului ... Vezi mai mult
Activitatea de legiferare în domeniul politicii penale a statului trebuie să urmărească, în sens restrâns, apărarea unor valori sociale, iar ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că o instanţă judecătorească are abilitarea să ... Vezi mai mult
Curtea reţine că o instanţă judecătorească are abilitarea să analizeze conformitatea unei dispoziţii „din legile interne”, deci aparţinând dreptului intern, ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor ... Vezi mai mult
Curtea constată că incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni ţin de marja de apreciere a legiuitorului, ... Click pentru abonare
4.
Parlamentului, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare conform ... Vezi mai mult
Parlamentului, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare conform art. 61 alin. (1) din Constituţie, îi revine îndatorirea de a ... Click pentru abonare
5.
Aceasta reprezintă esenţa principiului neretroactivităţii legii, deoarece, câtă vreme ... Vezi mai mult
Aceasta reprezintă esenţa principiului neretroactivităţii legii, deoarece, câtă vreme nu se poate pretinde unui subiect de drept să răspundă pentru ... Click pentru abonare
6.
Curtea reţine că, potrivit Legii nr. 24/2000, proiectele de ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, potrivit Legii nr. 24/2000, proiectele de acte normative se supun spre adoptare însoţite de o expunere de ... Click pentru abonare
7.
Principul legalităţii incriminării are consecinţe nu numai în activitatea ... Vezi mai mult
Principul legalităţii incriminării are consecinţe nu numai în activitatea legislativă, ci şi în cea jurisdicţională, iar, în aplicarea legii, impune ... Click pentru abonare
8.
În ceea ce priveşte sintagma suspendarea exercitării dreptului de ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte sintagma suspendarea exercitării dreptului de a conduce, nu trebuie să se piardă din vedere că prioritară ... Click pentru abonare
9.
Curtea constată că, într-adevăr, Legea nr. 241/2005, în ansamblul ... Vezi mai mult
Curtea constată că, într-adevăr, Legea nr. 241/2005, în ansamblul său, reprezintă o lege penală specială - întrucât reglementează o categorie ... Click pentru abonare
10.
Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă ... Vezi mai mult
Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în cadrul soluţiilor legislative adoptate trebuie să ... Click pentru abonare
11.
Curtea Constituţională a statuat, cu valoare de principiu, că ... Vezi mai mult
Curtea Constituţională a statuat, cu valoare de principiu, că forţa obligatorie ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, ... Click pentru abonare
12.
O lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, ... Vezi mai mult
O lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţie, numai dacă norma este enunţată cu suficientă ... Click pentru abonare
13.
Legalitatea incriminării şi a pedepsei reprezintă una dintre cele mai ... Vezi mai mult
Legalitatea incriminării şi a pedepsei reprezintă una dintre cele mai importante limitări ale lui ius puniendi, fiind principala garanţie a securităţii ... Click pentru abonare
14.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu are competenţa ... Vezi mai mult
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu are competenţa să pronunţe o hotărâre care să vizeze constatarea validităţii sau nevalidităţii ... Click pentru abonare
15.
Legea penală este o normă de drept substanțial sau ... Vezi mai mult
Legea penală este o normă de drept substanțial sau material, care stabilește conduite, fapte, acțiuni ale subiecților într-un raport juridic. ... Click pentru abonare
16.
Dispoziţiile constituţionale nu au un caracter declarativ, ci constituie ... Vezi mai mult
Dispoziţiile constituţionale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituţionale obligatorii, fără de care nu se poate concepe existenţa ... Click pentru abonare
17.
Efectele juridice ale hotărârii preliminare a Curţii de Justiţie ... Vezi mai mult
Efectele juridice ale hotărârii preliminare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au fost conturate pe cale jurisprudenţială. Astfel, Curtea ... Click pentru abonare
18.
Redactarea defectuoasă a unui text de lege poate afecta ... Vezi mai mult
Redactarea defectuoasă a unui text de lege poate afecta dreptul la un proces echitabil, în mod special în componenta ce ... Click pentru abonare
19.
Cu toate acestea, având în vedere locul pe care ... Vezi mai mult
Cu toate acestea, având în vedere locul pe care reglementările comunitare îl ocupă, potrivit art. 148 alin. (2) din Constituţie, ... Click pentru abonare
20.
Neexercitarea de către Parlament a prerogativei de a reexamina ... Vezi mai mult
Neexercitarea de către Parlament a prerogativei de a reexamina textul de lege, considerat neconstituţional, nu poate conduce univoc la soluţia ... Click pentru abonare
21.
Puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci ... Vezi mai mult
Puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi ... Click pentru abonare
22.
În acord cu jurisprudenţa sa, spre exemplu Decizia Plenului ... Vezi mai mult
În acord cu jurisprudenţa sa, spre exemplu Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul ... Click pentru abonare
23.
Omisiunea de reglementare, ce vizează lipsa unei concentraţii minime ... Vezi mai mult
Omisiunea de reglementare, ce vizează lipsa unei concentraţii minime de substanţe stupefiante în probele biologice, care să determine incriminarea faptei ... Click pentru abonare
24.
Curtea Constituțională nu este competentă să se pronunțe asupra ... Vezi mai mult
Curtea Constituțională nu este competentă să se pronunțe asupra unor eventuale neconcordanțe între legile interne și cele europene, întrucât o ... Click pentru abonare
25.
Decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea ... Vezi mai mult
Decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor. ... Click pentru abonare
26.
Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, respectarea ... Vezi mai mult
Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, respectarea Constituţiei este obligatorie. Parlamentul nu poate incrimina şi dezincrimina fapte antisociale, ... Click pentru abonare
27.
Norma abrogatoare constatată neconstituțională face ca aceleași dispoziții care ... Vezi mai mult
Norma abrogatoare constatată neconstituțională face ca aceleași dispoziții care fuseseră abrogate să reintre în vigoare, ipoteză în care nu se ... Click pentru abonare
28.
Suspendarea efectelor normei juridice declarate ca fiind neconstituţionale, face ... Vezi mai mult
Suspendarea efectelor normei juridice declarate ca fiind neconstituţionale, face ca de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, ... Click pentru abonare
29.
Interpretarea și aplicarea legii constituie atributul suveran al instanței ... Vezi mai mult
Interpretarea și aplicarea legii constituie atributul suveran al instanței de judecată în opera de înfăptuire a justiției. Controlul acestora se ... Click pentru abonare
30.
Curtea mai reţine că aderarea la Uniunea Europeană, odată ... Vezi mai mult
Curtea mai reţine că aderarea la Uniunea Europeană, odată realizată, implică o serie de consecinţe care nu s-ar putea produce ... Click pentru abonare
31.
Nu se poate deroga de la o dispoziție dintr-o ... Vezi mai mult
Nu se poate deroga de la o dispoziție dintr-o lege organică printr-o lege ordinară, cea din urmă neputând reglementa în ... Click pentru abonare
32.
Aceste prevederi referitoare la incidenţa legii penale în raport ... Vezi mai mult
Aceste prevederi referitoare la incidenţa legii penale în raport cu faptele săvârşite anterior intrării în vigoare sunt însă în vădită ... Click pentru abonare
33.
Puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci ... Vezi mai mult
Puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi ... Click pentru abonare
34.
După intrarea în vigoare a Constituţiei din anul 1991, ... Vezi mai mult
După intrarea în vigoare a Constituţiei din anul 1991, neretroactivitatea a devenit un principiu constituţional şi deci nici legiuitorul nu ... Click pentru abonare
35.
Infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora, precum și acordarea ... Vezi mai mult
Infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora, precum și acordarea amnistiei sau grațierii colective sunt reglementate doar prin lege organică [art. ... Click pentru abonare

Doctrină

36.
În ultimii 10 ani legiuitorul român „a atacat” Codul ... Vezi mai mult
În ultimii 10 ani legiuitorul român „a atacat” Codul penal român, fie pentru că intervențiile legislative au fost emise în ... Click pentru abonare
37.
La baza reformei statului şi a întregii societăţi româneşti ... Vezi mai mult
La baza reformei statului şi a întregii societăţi româneşti stau legile adoptate în spiritul şi cu respectarea prevederilor Constituţiei. [M. ... Click pentru abonare
38.
Cerințele principiului legalității incriminării se regăsesc atât în etapa ... Vezi mai mult
Cerințele principiului legalității incriminării se regăsesc atât în etapa de elaborare a actelor normative, cât și în etapa aplicării lor. ... Click pentru abonare
39.
În ipoteza în care un funcționar public sustrage un ... Vezi mai mult
În ipoteza în care un funcționar public sustrage un bun de la locul de muncă, pe lângă raportul juridic de ... Click pentru abonare
40.
Cunoașterea bună a unui sistem juridic este de neconceput ... Vezi mai mult
Cunoașterea bună a unui sistem juridic este de neconceput dacă nu pornește de la principiile de drept. Principiile generale ale ... Click pentru abonare
41.
Legalitatea incriminării este baza sistemului juridic. Acest principiu impune ... Vezi mai mult
Legalitatea incriminării este baza sistemului juridic. Acest principiu impune ca legea să fie respectată de cei cărora le este destinată, ... Click pentru abonare
42.
Art. 20 alin. (2) din Constituția României prevede o ... Vezi mai mult
Art. 20 alin. (2) din Constituția României prevede o excepție de la aplicarea cu prioritate a reglementărilor internaționale, în domeniul ... Click pentru abonare
43.
România acceptă prioritatea aplicării dreptului Uniunii Europene în baza ... Vezi mai mult
România acceptă prioritatea aplicării dreptului Uniunii Europene în baza dispozițiilor constituționale proprii, și nu în temeiul jurisprudenței CJUE. [A. Fuerea, ... Click pentru abonare
44.
Codul penal conține patru articole relevante pentru statutul țării ... Vezi mai mult
Codul penal conține patru articole relevante pentru statutul țării noastre de membră a Uniunii Europene, respectiv, art. 14 („Extrădarea”), art. ... Click pentru abonare
45.
Principiul neretroactivității legii penale nu permite ca o persoană ... Vezi mai mult
Principiul neretroactivității legii penale nu permite ca o persoană care se supune rigorilor legale la momentul acțiunii sau inacțiunii sale ... Click pentru abonare
46.
Principiul neretroactivității legii penale nu se aplică legii interpretative ... Vezi mai mult
Principiul neretroactivității legii penale nu se aplică legii interpretative mai favorabile, legii penale mai favorabile, legilor de amnistie, precum și ... Click pentru abonare
47.
Legea de ratificare a Tratatului de aderare nu poate ... Vezi mai mult
Legea de ratificare a Tratatului de aderare nu poate fi considerată o lege constituțională, nici din punct de vedere material, ... Click pentru abonare
48.
Principiul legalităţii impune respectarea următoarelor patru imperative: lex scripta ... Vezi mai mult
Principiul legalităţii impune respectarea următoarelor patru imperative: lex scripta (presupune o limitare a izvoarelor dreptului penal), lex certa (impune obligaţia ... Click pentru abonare
49.
Caracterul tranzitoriu al legii, considerat o componentă normală a ... Vezi mai mult
Caracterul tranzitoriu al legii, considerat o componentă normală a evoluției istorice firești, nu poate fi separat de necesitatea de a ... Click pentru abonare
50.
Principiul legalității ocupă o poziție centrală în ordinea constituțională ... Vezi mai mult
Principiul legalității ocupă o poziție centrală în ordinea constituțională a statelor democratice, având o triplă valență, reflectată precis prin adagiile ... Click pentru abonare
51.
Principiul egalității, derivat din articolul 16 al Constituției României, ... Vezi mai mult
Principiul egalității, derivat din articolul 16 al Constituției României, nu este consacrat explicit prin norme substanțiale sau procesuale din dreptul ... Click pentru abonare
52.
Principiul umanismului se desprinde în mod axiomatic din ideea ... Vezi mai mult
Principiul umanismului se desprinde în mod axiomatic din ideea de conexiune intrinsecă „om - lege”, legătură ce are un caracter ... Click pentru abonare
53.
Principiul echității și al justiției, sau dezideratul de a ... Vezi mai mult
Principiul echității și al justiției, sau dezideratul de a oferi fiecărui justițiabil ceea ce îi revine, își are rădăcinile în ... Click pentru abonare
54.
Destinatarul unei norme penale trebuie în mod real să ... Vezi mai mult
Destinatarul unei norme penale trebuie în mod real să poată anticipa conduitele interzise de lege, respectiv, conduitele permise sau tolerate. ... Click pentru abonare
55.
A considera că o faptă este tipică înseamnă a ... Vezi mai mult
A considera că o faptă este tipică înseamnă a garanta respectarea principiului legalității incriminării, pentru că numai o faptă concretă ... Click pentru abonare
56.
Nu este suficient ca o normă să incrimineze anumite ... Vezi mai mult
Nu este suficient ca o normă să incrimineze anumite fapte pentru a se aprecia că principiul legalității este respectat. Această ... Click pentru abonare
57.
Legiuitorul trebuie să se exprime clar și precis în ... Vezi mai mult
Legiuitorul trebuie să se exprime clar și precis în norma de incriminare, și nu în mod sintetic. De asemenea, termenii ... Click pentru abonare
58.
Principiul legalităţii incriminării şi pedepselor constituie unul dintre pilonii ... Vezi mai mult
Principiul legalităţii incriminării şi pedepselor constituie unul dintre pilonii statului de drept. Acest principiu are la bază la rândul său ... Click pentru abonare
59.
Fiind de rang constituțional, principiul legalităţii incriminării şi a ... Vezi mai mult
Fiind de rang constituțional, principiul legalităţii incriminării şi a sancţiunilor de drept penal este divizat în două principii: legalitatea incriminării ... Click pentru abonare
60.
Principiul legalității presupune ca reglementarea infracţiunilor şi a pedepselor ... Vezi mai mult
Principiul legalității presupune ca reglementarea infracţiunilor şi a pedepselor să fie în mod exclusiv atributul Parlamentului. Insulta şi calomnia pot fi ... Click pentru abonare
61.
Decizia nr. 61 din 2007 a Curții Constituționale nu ... Vezi mai mult
Decizia nr. 61 din 2007 a Curții Constituționale nu reprezintă izvor al incriminării, ci legea anterioară ce fusese abrogată prin ... Click pentru abonare
62.
Simplul gând (nuda cogitatio) nu reprezintă o infracțiune și ... Vezi mai mult
Simplul gând (nuda cogitatio) nu reprezintă o infracțiune și simpla cugetare (cogitationis poenam nemo patitur) nu poate conduce la o ... Click pentru abonare
63.
Legea abrogată şi legea care îşi încetează efectele juridice ... Vezi mai mult
Legea abrogată şi legea care îşi încetează efectele juridice nu mai pot fi aplicate de către instanţele judecătoreşti. Însă, abrogarea ... Click pentru abonare
64.
Legalitatea incriminării este un principiu substanțial și esențial, aparținând ... Vezi mai mult
Legalitatea incriminării este un principiu substanțial și esențial, aparținând atât justițiabilului, cât și dreptului în sine, căruia îi garantează preeminența. ... Click pentru abonare
65.
Legalitatea incriminării presupune că nicio infracţiune nu există în ... Vezi mai mult
Legalitatea incriminării presupune că nicio infracţiune nu există în afara legii – nullum crimen sine lege – fiind interzisă posibilitatea ... Click pentru abonare
66.
Principiul legalităţii incriminării reprezintă cea mai importantă garanţie a ... Vezi mai mult
Principiul legalităţii incriminării reprezintă cea mai importantă garanţie a libertăţii persoanei împotriva arbitrariului şi abuzului organelor judiciare penale. [I. Tanoviceanu, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

67.
Principiul securității juridice, oricât de important, nu poate fi ... Vezi mai mult
Principiul securității juridice, oricât de important, nu poate fi aplicat într-o manieră absolută, ci aplicarea sa trebuie combinată cu cea ... Click pentru abonare
68.
Interpretarea legii este o operațiune obligatorie, de competența exclusivă ... Vezi mai mult
Interpretarea legii este o operațiune obligatorie, de competența exclusivă a instanței judecătorești, în special a instanței supreme cu atribuții de ... Click pentru abonare
69.
Din coroborarea dispozițiilor art. 48 și 56 din Legea ... Vezi mai mult
Din coroborarea dispozițiilor art. 48 și 56 din Legea nr. 136/1995, Curtea a apreciat că fapta reținută în sarcina inculpatului, ... Click pentru abonare
70.
Condamnarea reclamantului s-a bazat pe dispoziții legale care nu ... Vezi mai mult
Condamnarea reclamantului s-a bazat pe dispoziții legale care nu erau în vigoare, astfel de dispoziții fiind aplicate retroactiv. Aceasta constituie ... Click pentru abonare
71.
Curtea a reamintit că, în orice sistem juridic, este ... Vezi mai mult
Curtea a reamintit că, în orice sistem juridic, este de competenţa instanţelor interne să interpreteze normele de drept penal material ... Click pentru abonare
72.
Reclamantul a fost trimis în judecată în baza Decretului ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost trimis în judecată în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 142/1986, deși acesta fusese abrogat la 31 ... Click pentru abonare
73.
Societatea reclamantă opera un serviciu de mesagerie prin rețeaua ... Vezi mai mult
Societatea reclamantă opera un serviciu de mesagerie prin rețeaua Minitel în Franța. Prin intermediul unui server, orice persoană putea comunica ... Click pentru abonare
74.
Articolul 7 din Convenție nu se limitează la a ... Vezi mai mult
Articolul 7 din Convenție nu se limitează la a interzice aplicarea retroactivă a legii penale în dezavantajul acuzatului, ci consacră ... Click pentru abonare
75.
Garanția consacrată în articolul 7 din Convenție ocupă un ... Vezi mai mult
Garanția consacrată în articolul 7 din Convenție ocupă un loc proeminent în sistemul de protecție al Convenției. Aceasta ar trebui ... Click pentru abonare
76.
Dacă sensul legii penale ar depinde exclusiv de o ... Vezi mai mult
Dacă sensul legii penale ar depinde exclusiv de o judecată de valoare a instanței, cerința previzibilității este încălcată. Cum este ... Click pentru abonare
77.
Principiile generale privind interpretarea articolului 7 parag. 1 din ... Vezi mai mult
Principiile generale privind interpretarea articolului 7 parag. 1 din Convenție stabilite în jurisprudența constantă a Curții sunt următoarele: (a) Articolul ... Click pentru abonare
78.
Neîndeplinirea cerințelor calitative ale legii în ce privește definiția ... Vezi mai mult
Neîndeplinirea cerințelor calitative ale legii în ce privește definiția infracțiunii sau a pedepsei aplicabile conduce la încălcarea art. 7 din ... Click pentru abonare
79.
Divergenţele de jurisprudenţă constituie, prin natura lor, consecinţa inerentă ... Vezi mai mult
Divergenţele de jurisprudenţă constituie, prin natura lor, consecinţa inerentă a oricărui sistem judiciar. Cu toate acestea, rolul unei instanţe supreme ... Click pentru abonare
80.
Curtea reaminteşte că art. 7 parag. 1 din Convenţie ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că art. 7 parag. 1 din Convenţie consacră, la modul general, principiul legalităţii delictelor şi a pedepselor (nullum ... Click pentru abonare
81.
Condițiile calitative ale legii, în special cele de accesibilitate ... Vezi mai mult
Condițiile calitative ale legii, în special cele de accesibilitate și previzibilitate, trebuie să fie îndeplinite inclusiv pentru definirea unei infracțiuni. ... Click pentru abonare
82.
Curtea reiterează că articolul 7 din Convenție cuprinde, în ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că articolul 7 din Convenție cuprinde, în termeni generali, principiul că numai legea poate defini o infracțiune și ... Click pentru abonare
83.
Obligația instanței naționale de a se referi la conținutul ... Vezi mai mult
Obligația instanței naționale de a se referi la conținutul unei decizii-cadru atunci când interpretează normele relevante din dreptul său național ... Click pentru abonare
84.
Reclamanta a născut un copil mort și a depus ... Vezi mai mult
Reclamanta a născut un copil mort și a depus o plângere penală pentru ucidere din culpă. Instanța a achitat medicul ... Click pentru abonare
85.
Reclamanții au fost condamnați pentru difuzarea prin radio, timp ... Vezi mai mult
Reclamanții au fost condamnați pentru difuzarea prin radio, timp de 24 de ore, a mai multor buletine de știri în ... Click pentru abonare
86.
Potrivit jurisprudenței Curții, articolul 7 din Convenție nu se ... Vezi mai mult
Potrivit jurisprudenței Curții, articolul 7 din Convenție nu se limitează la a interzice aplicarea retroactivă a legii penale în dezavantajul ... Click pentru abonare
87.
Constituie o încălcare a principiului legalității incriminării interpretarea extensivă ... Vezi mai mult
Constituie o încălcare a principiului legalității incriminării interpretarea extensivă textului de lege din legea penală care se referă la cecul ... Click pentru abonare
88.
Oricât de clar redactată ar fi o prevedere legală, ... Vezi mai mult
Oricât de clar redactată ar fi o prevedere legală, în orice sistem de drept, inclusiv în dreptul penal, există un ... Click pentru abonare
89.
Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale, articolul 7 cuprinde, ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale, articolul 7 cuprinde, inter alia, principiul potrivit căruia numai legea poate defini o infracțiune ... Click pentru abonare
90.
Reclamantul a fost condamnat la 15 ani de închisoare ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru activități inspirate de ideologia național-socialistă. Instanța a stabilit că, în ... Click pentru abonare
91.
Articolul 7 din Convenție cuprinde, printre altele, principiul că ... Vezi mai mult
Articolul 7 din Convenție cuprinde, printre altele, principiul că numai legea poate defini o infracțiune și prescrie o pedeapsă (nullum ... Click pentru abonare
92.
Principiul neretroactivității legii penale se aplică inclusiv dispozițiilor legale ... Vezi mai mult
Principiul neretroactivității legii penale se aplică inclusiv dispozițiilor legale care stabilesc pedepsele. [CtEDO, hotărârea din 8 iunie 1996, cauza Jamil ... Click pentru abonare
93.
Oricât de clar redactată ar fi o prevedere legală, ... Vezi mai mult
Oricât de clar redactată ar fi o prevedere legală, în orice sistem de drept, inclusiv în dreptul penal, există un ... Click pentru abonare
94.
Art. 7 din CEDO se referă nu doar la ... Vezi mai mult
Art. 7 din CEDO se referă nu doar la interdicțiile aplicării retroactive a legii penale mai defavorabile acuzatului și interpretării ... Click pentru abonare
95.
În sistemul francez, jurisprudența a fost, fără îndoială, un ... Vezi mai mult
În sistemul francez, jurisprudența a fost, fără îndoială, un izvor de drept foarte important, dar unul secundar, în timp ce ... Click pentru abonare