Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Calitatea de suspect intervine de la momentul dispunerii în ... Vezi mai mult
Calitatea de suspect intervine de la momentul dispunerii în continuare a urmăririi penale, și nu de la momentul confirmării ordonanței ... Click pentru abonare