Art. 22. Renunţarea la pretenţiile civile

(1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel.
(2) Renunţarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată.
(3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii.

Doctrină

În practica judiciară s-a pus problema dacă în cazul ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema dacă în cazul unei tranzacţii încheiate în cursul urmăririi penale, prin care părinţii victimei ... Click pentru abonare