Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Nu există tentativă la infracțiunile praeterintenționate. Această regulă vizează ... Vezi mai mult
Nu există tentativă la infracțiunile praeterintenționate. Această regulă vizează doar infracțiunile praeterintenționate unice, respectiv, care produc o singură urmare socialmente ... Click pentru abonare