Art. 279. Înlăturarea unor omisiuni vădite

Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii. [art. 196 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Omisiunea instanței de a aplica prevederile art. 112 lit. ... Vezi mai mult
Omisiunea instanței de a aplica prevederile art. 112 lit. d) C.pen. și de a ordona confiscarea sumei de bani obținute ... Click pentru abonare