Art. 376. Ordinea cercetării judecătoreşti

(1) Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti când cauza se află în stare de judecată.
(2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în dispoziţiile cuprinse în prezenta secţiune.
(3) După audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente, se procedează la administrarea probelor încuviinţate.
(4) Administrarea de probe din oficiu poate fi făcută oricând pe parcursul cercetării judecătoreşti.
(5) Instanţa poate dispune schimbarea ordinii, când aceasta este necesară. [art. 321 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Instanța poate asculta partea civilă ori persoana vătămată după ... Vezi mai mult
Instanța poate asculta partea civilă ori persoana vătămată după ascultarea martorilor. Ordinea cercetării judecătorești poate fi schimbată dacă este necesară ... Click pentru abonare