Art. 66. Abţinerea

(1) Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.
(2) Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate. [art. 50 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

În mod legal s-a constatat că în cadrul instanței ... Vezi mai mult
În mod legal s-a constatat că în cadrul instanței nu se poate forma un complet de judecători compatibili, toți pronunțându-se ... Click pentru abonare