Art. 46. Autorul și coautorii

(1) Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.
(2) Coautori sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. [art. 24 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Faptele de acces ilegal la un sistem informatic și ... Vezi mai mult
Faptele de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos au fost săvârșite în ... Click pentru abonare