Art. 219. Agresiunea sexuală

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
c) Abrogat;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) Abrogat;
f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;
g) făptuitorul se foloseşte de autoritatea funcţiei sale.
(21) Abrogat.
(22) Pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt comise în una din următoarele împrejurări:
a) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;
b) fapta a fost săvârşită asupra unei femei gravide;
c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situaţii de dependenţă;
d) fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin ameninţarea cu aceasta;
e) victimei i s-a administrat, fără ştiinţa sa sau împotriva voinţei sale, alcool sau orice substanţă care îi afectează discernământul sau controlul acţiunilor sale.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 8 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi..
(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) şi alin. (2), fapta constituie viol.
(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(22) se pedepseşte. [art. 201 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Fapta inculpatului, constând în aceea că în data de ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, constând în aceea că în data de 12.07.2023, în jurul orei 15:35, a agresat-o sexual pe minoră, prin ... Click pentru abonare