Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Raportul geologic depus la dosarul cauzei de către partea ... Vezi mai mult
Raportul geologic depus la dosarul cauzei de către partea civilă nu este un act al unui organ de urmărire penală ... Click pentru abonare