Art. 511. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate

În cazul în care s-a luat faţă de minor vreuna dintre măsurile educative neprivative de libertate, după rămânerea definitivă a hotărârii se fixează un termen pentru când se dispune aducerea minorului, chemarea reprezentantului legal al acestuia, a reprezentantului serviciului de probaţiune pentru punerea în executare a măsurii luate şi a persoanelor desemnate cu supravegherea acesteia. [art. 487-488 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Pentru a se acorda posibilitatea condamnatului de a se ... Vezi mai mult
Pentru a se acorda posibilitatea condamnatului de a se prezenta pentru punerea în executare a măsurii educative a asistării zilnice ... Click pentru abonare